Stipend for kordirigenter

Wiener kammerchor

Wiener kammerchor

Stipendordning for kordirigenter tildeles over kulturbudsjettet kap 323 post 78.

Formålet med ordningen er å heve faglig nivå og engasjement hos kordirigenter og gjennom dette styrke korene. Stipendet kan gis til dirigenter som skal delta på kurs, seminar, studietur eller personlig veiledning med dirigentfaglig innhold.

Målgruppe: Alle som er engasjert som fast dirigent i et kor i Norge kan søke stipend.

Les mer