Stipend for kordirigenter

Neste frist 15. februar 2023.

Wiener kammerchor

Wiener kammerchor

Stipendordning for kordirigenter tildeles over kulturbudsjettet kap 323 post 78. I 2019 utgjør dette 3,07 millioner kroner.

Formålet med ordningen er å heve faglig nivå og engasjement hos kordirigenter og gjennom dette styrke korene. Stipendet kan gis til dirigenter som skal delta på kurs, seminar, studietur eller personlig veiledning med dirigentfaglig innhold.

Målgruppe: Alle som er engasjert som fast dirigent i et kor i Norge kan søke stipend.

Neste frist 15. februar 2023.

Les mer