Konferanse for lokale musikk- og kulturråd 2014

I 2014 ble landskonferansen erstattet av Akershus musikkråds RegionØst-konferanse for lokale musikkråd. Det ble åpnet for deltakelse fra hele landet.

Nesten 30 deltakere fra både Østlandet, Vestlandet og Trøndelag var meget fornøyde med årets utvidede "RegionØst"-konferanse. Programmet spente fra Krafttak for Sang, via Sosiale medier til Musikklivets kommunevalgkamp 2015. Via både Statsbudsjett, Hvordan arbeide for gode musiklokaler og presentasjon av Maler og hjelpemidler for arbeidet i lokale musikkråd. En engasjert forsamling bidro til å konkretisere de forskjellige temaer og innlegg på en god måte - og selvsagt ble det også tid til prat og diskusjoner også utenfor selve konferanselokalet.

Akershus musikkråds årlige konferanser for lokale musikkråd er en fast post for mange, og årets konferanse var som vanlig både nyttig og interessant. I tillegg til en god deltakelse fra Akershus var det i år ogsp god representasjon fra Østfold, i tillegg til deltakere fra både Møre og Romsdal og Trøndelag.

Krafttak for sang - en ny mulighet for musikkrådene

Det første temaet var en presentasjon av et prosjekt som etter fremleggelsen av statsbudsjettet er høyst aktuelt. "Krafttak for sang" (www.krafttakforsang.no) har på 2 år opparbeidet seg et statstilskudd på 5 millioner kroner. I 2014 er det 8 kommuner som arbeider med å bli "Syngende kommuner" mens 17 skoler er i gang med å etablere "syngende skoler". I 2015 blir det mange flere både syngende kommuner og skoler, og ikke minst flere "syngende eldreinstitusjoner", som er en spesialbestilling i åres statsbudsjett. Kjetil Aamann presenterte prosjektet, som vakte stor interesse i forsamlingen - dette kan virkelig bli en spennede sak å ta opp for de lokale musikkrådene.

Stor interesse for sosiale medier

Kunnskap om og bruk av sosiale medier er viktig, også for lokale musikkråd. Sammen med Roy Botten tok Kjetil Aamann forsamlingen gjennom en del av de viktigste prinsipper, en del om hva man bør vite og hvordan lokale musikkråd kan bruke sosiale medier som Facebook, Twitter etc i sin kontakt med omverden - det være seg overfor medlemmer, politikere eller andre. Nesten alle i forsamlingen svarte bekreftende på at de deltok på ett eller flere sosiale medier, og effektiv bruk av grupper og sider ble tatt opp og kommentert. Det ble også tid til en del praktiske eksempler og demonstrasjoner.

Stort fokus på gode musikklokaler og akustikk

Ettermidddagen fredag var i stor grad viet arbeidet med gode musikklokaler. Etter en gjennomgang av de viktigste akustiske faktorer og en kort gjennomgang av den norske standarden for gode musikklokaler (NS 8178), var det tid for å se på hvordan man konkret kan arbeide i lokale musikkråd for å få bedre lokaler til øving og konsert. Noen gode eksempler ble trukket fram, og musikklivets felles valgkamp-innspill til kommunevalget i 2015 tar jo også for seg nettopp behovet for gode lokaler. Det lokale musikklivet bruker hver uke over 10.000 lokaler, og 85%-90% av disse er akustisk sett ikke egnet til det de faktisk brukes til! Her er det virkelig behov for en kraftinnsats på alle plan - ikke minst rundt om i kommunene. Derfor blir valgkampen neste år ekstra viktig for musikklivet. Det er ikke alltyd det koster så mye å forbedre akustikken, selv om det noen ganger kan bli kostbart å endre de akustiske forholdene slik at de blir bra. "Viktigst av alt", sa Jon G. Olsen, "er imidlertid at lokalet er passe stort, dvs stort nok. Altfor mange kor, korps og storband øver i altfor små lokaler- og det hjelper ikke noe at etterklangstiden er grei hvis loklaet er altfor, altfor lite."

Kulturløftene som forsvant

Lørdagen startet med et kort foredreg, "Kulturløftene som forsvant". I løpet av det siste året er i praksis temat om lokale kulturløft blitt borte. Regjeringen har ikke fulgt opp tidligrere kulturløft, og det er svært få kommuner (om noen) som har tatt tak i Enger-utvalgets påpeking av at det nå trengs et LOKALT kulturløft. "Det er nå tid for å bygge den lokale gunnmuren, det er de som har tapt i de siste års kulturløft", var hovedkonklusjonen i Enger-utvalgets gjennomgang av kulturløftene - og utvalget ga en klar anbefaling om at det nå er tid for å bygge den lokale kulturelle gunnmuren. Men den buyggeprosessen har det altså ikke blitt mye igjen av, var Jonh G. Olsens konklusjon på dette punktet.

God hjelp til lokale musikkråd

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har utviklet en del hjelpemidler som de lokale musikkrådene kan bruke i sitt arbeid; mal for vedtekter, mal for handlingsplan, mal for nettsider, informasjon om lokale musikkråd på www.musikk.no/lokmr, mye nyttig på www.musikklokaler.no, en småskriftserie med både kunnskap og informasjon, felles valgkampopplegg mm - det er mye hjelp å få for de lokale musikkrådene i dette materialet - som ble vist og gjennomgått.

Statsbudsjettet - huff og huff (og et par positive satsinger)

Før deltakene til slutt fikk presentert de viktigste sidene av forslagt til statsbudsjettet 2015 - der ikke minst nedskjæringene i voksenopplæringsmidlene og konsekvensene av dette ble tatt opp. Dette er dramatisk både for det lokale musikklivet og for musikklivets organisasjoner. Konsekvensene kan bli svært store, spesielt dersom nedgangen fortsetter også kommende år - da blir både lokale kor, korps, trekkspillklubber, orkestre, storband og små band sterkt skadelidene, og musikklivets organisasjoner og fylkesmusikkråd går også en meget vanskelig tid i møte.