9. Avtaler med kommunen og kulturskolen

Alle lokale musikk- og kulturråd bør ha en avtale med sin kommune, og gjerne også kulturskolen. Mønsteravtalene er ganske ambisiøse og omfattende, og sikkert ikke fullstendige. I samarbeid med kommunen/kulturskolen må de derfor tilpasses lokale forhold ved å slette, endre og legge til.

Kommuner som allerede har en egen mal for avtaler med lokale paraplyer er vanligvis lite innstilt på å ta i bruk en ny mal for kun musikk- og kulturrådet.