Det Norske Jentekors sommerakademi 2020

I august 2020 ble Det Norske Jentekors sommerakademi arrangert for tredje gang, med støtte fra Frifond kompetanse og aktivitet i 2020. Sommerakademiet arrangeres i samarbeid med Ung i Kor, og avholdes på Sentralen i Oslo.

Det Norske Jentekors sommerakademi er åpent for søkere fra hele landet, og for sangere mellom 12 og 20 år. Sommerakademiet består av blant annet korsang, sangtimer, dirigentkurs, hørelære, musikklære, improvisasjon, folkemusikk og musikkhistorie.

Akademiet er en del av Det Norske Jentekor sin satsning på å være hele Norges jentekor. Innholdet i akademiet skal speile Det Norske Jentekor sin tro på at ved å styrke hver enkelt sangers musikalske kunnskap, heves nivået totalt. Akademiet gir deltakerne økt kunnskap som de vil ta med seg hjem til sine kor, og slik bidra til nivåheving og kunnskapsdeling flere steder i landet.

Ung i Kor var godt i gang med planleggingen av et tett, innholdsrikt og variert program da landet stengte ned i mars 2020. De planla sommerakademiet med en utvidelse fra ett til to parallelle kurs: INTRO-kurs for de mellom 12 og 15 år, og VIDERE-kurs for de mellom 15 og 20 år. Nedstengningen førte til at akademiet ble lagt på is, men i mai ble det tatt en avgjørelse om at akademiet allikevel skulle gjennomføres, men med endrede rammer. Akademiet ble avgrenset til å ikke omfatte tilreisende sangere, og timeplanene og kursene ble lagt om. INTRO-kurset og VIDERE-kurset fikk to dager hver, timeplanen ble lagt om, og deltakerne ble færre enn først planlagt, men dette førte til flere pedagoger til de to kursene. Til tross for koronatilpasninger og endringer i de opprinnelige planene, ble kurset meget vellykket og lærerikt!

Det norske jentekors sommerakademi foto Det norske jentekor