Frifond organisasjon

Frifond organisasjon skal stimulere og nå ut til lokallag som er medlemmer i en nasjonal, frivillig organisasjon som har musikk som sin hovedaktivitet.

Frifond-ordningen skal bedre frivillige organisasjoners rammebetingelse og gruppers virke på lokalt nivå. Norsk musikkråd fordeler Frifond-midlene til de nasjonale organisasjonene som igjen viderefordeler tilskuddet til sine lokallag.

Frifond organisasjons målgruppe er nasjonale organisasjoners lokale musikkaktiviteter for og med barn og ungdom under 26 år.

Organisasjoner som ikke er medlemmer i Norsk musikkråd, men som har musikkaktivitet i henhold til retningslinjene, kan søke også tilskudd fra Frifond organisasjon.

Søknad for inneværende tilskuddsår og rapport for tilskudd mottatt i foregående år har felles frist, 1. april 2020.

Fordelingsvedtak blir gjort innen utgangen av juni.

Tildelinger fra Frifond organisasjon 2019

Organisasjon Tildelingssum
AKKS kr 644 821
BandOrg kr 6 186 536
De Unges Orkesterforbund kr 3 066 463
FolkOrg kr 541 780
Korpsnett Norge kr 599 107
MakeMusic kr 995 784
NASOL kr 121 173
Norges Korforbund kr 572 116
Norges Musikkorps Forbund kr 19 205 463
Norges Bluesunion kr 110 000
Norsk jazzforum kr 834 414
Norske konsertarrangører kr 1 185 703
Norsk Sangerforum kr 258 419
Norsk Viseforum kr 142 000
Norske Trekkspilleres Landsforbund kr 349 377
Pascal Norge kr 40 000
Dissimilis Norge kr 90 000
Ung i Kor kr 5 366 428
SUM kr 40 269 584