Frifond organisasjon

Frifond organisasjon skal stimulere og nå ut til lokallag som er medlemmer i en nasjonal, frivillig organisasjon som har musikk som sin hovedaktivitet.

Frifond-ordningen skal bedre frivillige organisasjoners rammebetingelser og gruppers virke på lokalt nivå. Norsk musikkråd fordeler Frifond-midlene til de nasjonale organisasjonene som igjen viderefordeler tilskuddet til sine lokallag.

Frifond organisasjons målgruppe er nasjonale organisasjoners lokale musikkaktiviteter for og med barn og unge under 26 år.

Organisasjoner som ikke er medlemmer i Norsk musikkråd, men som har musikkaktivitet i henhold til retningslinjene, kan søke tilskudd fra Frifond organisasjon.

Søknad for inneværende tilskuddsår og rapport for tilskudd mottatt i foregående år har felles frist, 1. april.

Fordelingsvedtak blir gjort innen utgangen av juni.

Tildelinger fra Frifond organisasjon

Organisasjon Tildelingssum 2021 Tildelingssum 2020 Tildelingssum 2019
AKKS kr 645 792 kr 631 655 kr 644 821
BandOrg kr 5 937 947 kr 5 805 823 kr 6 186 536
De Unges Orkesterforbund kr 3 114 284 kr 3 045 864 kr 3 066 463
FolkOrg kr 576 370 kr 563 731 kr 541 780
Korpsnett Norge kr 574 984 kr 542 803 kr 599 107
MakeMusic kr 962 829 kr 957 151 kr 995 784
NASOL kr 171 678 kr 167 916 kr 121 173
Norges Korforbund kr 614 219 kr 600 782 kr 572 116
Norges Musikkorps Forbund kr 19 597 638 kr 19 168 650 kr 19 205 463
Norges Bluesunion kr 120 000 kr 110 000 kr 110 000
Norsk jazzforum kr 856 717 kr 837 917 kr 834 414
Norske konsertarrangører kr 1 086 086 kr 1 062 324 kr 1 185 703
Norsk Sangerforum kr 299 479 kr 292 923 kr 258 419
Norsk Viseforum kr 140 000 kr 140 000 kr 142 000
Norske Trekkspilleres Landsforbund kr 382 974 kr 374 515 kr 349 377
Pascal Norge kr 50 000 kr 50 000 kr 40 000
Dissimilis Norge kr 100 000 kr 90 000 kr 90 000
Ung i Kor kr 5 473 917 kr 5 353 818 kr 5 366 428
SUM kr 40 704 914 kr 39 795 872 kr 40 269 584