Konferanse for lokale musikk- og kulturråd 2012

Fulltegnet konferanse om samarbeid i musikklivet.

Med nærmere 70 deltakere kan vi trygt si at helgens landskonferanse for lokale musikkråd og kulturnettverk var en suksess. De mange interessante innlederne kom med spennende innspill omkring temaet samarbeid og samspill; om hvor viktig dette er for utvikling og vekst av musikklivet. Her trengs gode samarbeidsplattformer mellom offentlig og frivillig sektor, man trenger gode lokaler til øving og fremføring av musikk, og ikke minst trenger musikklivet forutsigbare rammer. Temaet samarbeid og samspill vil vi jobbe videre med både på fylkes- og lokalt plan i tiden fremover.