23. Varslingsrutiner i lokale lag og foreninger

#metoo avdekket manglende rutiner for forebygging, varsling og håndtering av seksuell trakassering, overgrep, uønsket adferd og kritikkverdige forhold i ulike deler av norsk samfunnsliv.

Kortinfo 23 er et hjelpemiddel for lokale lag og foreninger i arbeidet med å skape gode rutiner og å sikre ryddig oppfølging av slike saker.