Nettmøter

Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og fylkesmusikkrådet inviterer jevnlig til nettmøter for lokale musikk- og kulturråd. Etter at møtene er avviklet legges presentasjoner mm nedenfor oppslaget om det enkelte nettmøte.