Kort, oversiktlig og inspirerende

Nedenfor finner du en serie kortinfo for lokale musikk/kulturråd. Noen av kortinfoene er ganske enkle oversikter, andre er mer dyptpløyende veiledninger, og enkelte har vedlegg. Kortinfoer i form av maler som krever lokal tilpasning ligger også som nedlastbar Word-fil.

Vi anbefaler kortinfo nr 2, 11, 12, 13 og 14 som en startpakke hvis du skal etablere et lokalt musikk/kulturråd.

Vi har enda flere kortinfoer på gang – følg med her!