Dette er en kort oversikt over de viktigste støtteordningene for det frivillige musikklivet. Se også lenkene nederst på siden for oversikter over alle støtteordninger og legater.

SØKERTIPS: HVEM, HVA, NÅR, HVORFOR, HVOR MYE...?

Norsk Rockforbund har laget en god veiledning for hvordan du skriver støtteverdige søknader. Selv den mest erfarne søknadsskriver kan ha nytte av å bruke noen minutter på å gjøre seg kjent med NRFs kvalifiserte råd og tips.

Klikk her for veiledningen

Frifond

Dette er penger som kommer fra overskuddet fra Norsk tipping, se www.spillemidlene.no. Uorganiserte lag og grupper kan søke. Frifond musikk forvaltes av Norsk musikkråd.

KOMP

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm.

Voksenopplæringsmidler

Musikkens studieforbund forvalter voksenopplæringsmidler til lokale lag som er medlim i en av Musikkens studieforbunds tilskuddsberettigede medlemsorganisasjoner.

Instrumentfondet

Instrumentfondet er en statlig støtteordning for skolekorps og -orkestre der det bevilges penger til kjøp av instrumenter.

Aktivitetsmidler for kor

Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Musikkutstyrsordningen

Formålet med Musikkutstyrsordningens virksomhet er å sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, og gode tekniske vilkår for framføring av rytmisk musikk (rock og populærmusikk, jazz, verdensmusikk, folkemusikk og elektronisk musikk, inkludert undersjangre).

Grasrotandelen

Grasrotandelen er en ordning der alle som spiller på Norsk Tippings spill kan velge seg et lokalt lag eller en lokal forening, og gi 5 prosent av det de spiller for til laget/foreningen.

Norsk kulturråd

Norsk kulturråd forvalter Norsk kulturfond og andre statlige støtteordninger på kulturområdet. Norsk kulturråd er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekt og er et rådgivende organ for stat