Frifond organisasjon

Frifond organisasjons formål er å stimulere og nå ut til lokallag som er tilknyttet en nasjonal, frivillig organisasjon som har musikk som sin hovedaktivitet.

Frifond organisasjons formål er å stimulere og nå ut til lokallag som er tilknyttet en nasjonal, frivillig organisasjon som har musikk som sin hovedaktivitet. Frifond-ordningen skal bedre frivillige organisasjoners rammebetingelse og gruppers virke på lokalt nivå. Norsk musikkråd fordeler midlene til de nasjonale organisasjonene som igjen viderefordeler midlene til sine lokallag.

Frifond organisasjons målgruppe er nasjonale organisasjoners lokale musikkaktiviteter for og med barn og ungdom under 26 år.

Organisasjoner som ikke er medlemmer i Norsk musikkråd, men som har musikkaktivitet i henhold til retningslinjene, kan søke tilskudd fra Frifond organisasjon.

Søknad for inneværende tilskuddsår og rapport for tilskudd mottatt i foregående år har felles frist, 25. mars 2019.