Frifond organisasjon

Frifond organisasjon skal stimulere og nå ut til lokallag som er medlemmer i en nasjonal, frivillig organisasjon som har musikk som sin hovedaktivitet.

Frifond-ordningen skal bedre frivillige organisasjoners rammebetingelse og gruppers virke på lokalt nivå. Norsk musikkråd fordeler Frifond-midlene til de nasjonale organisasjonene som igjen viderefordeler tilskuddet til sine lokallag.

Frifond organisasjons målgruppe er nasjonale organisasjoners lokale musikkaktiviteter for og med barn og ungdom under 26 år.

Organisasjoner som ikke er medlemmer i Norsk musikkråd, men som har musikkaktivitet i henhold til retningslinjene, kan søke også tilskudd fra Frifond organisasjon.

Søknad for inneværende tilskuddsår og rapport for tilskudd mottatt i foregående år har felles frist, 1. april 2020.