Tilskudd til landsdekkende musikkorganisasjoner

Tilskudd til landsdekkende musikkorganisasjoner tildeles gjennom Kulturdepartements disponering av overskuddet til Norsk tipping. I 2018 utgjorde dette 18,7 millioner.

Norsk musikkråd forvalter tilskuddet på vegne av Kulturdepartementet. Alle nasjonale musikkorganisasjoner kan søke om driftsstøtte fra denne ordningen.

Søknadene blir behandlet av et fordelingsutvalg bestående av representanter fra søkerorganisasjonene, samt en uavhengig representant.

Fordelingsutvalg 2018-2019

Styret i Norsk musikkråd oppnevner fordelingsutvalg etter innstilling fra mottakerorganisasjonene.

  • Gruppe A: Trine Lise Skorpen med vara Martin Borgnes og Olav Vikingsen med vara Odd Arne Halaas.
  • Gruppe B: Ane H. Kiran med vara Liv Bakke Kvinlog.
  • Gruppe C: Kristian Ulyses Andaur med vara Bent Åserud.
  • Gruppe D: Audun Reithaug med vara Bitten Svendsen.
  • Gruppe E: Victoria Liedbergius med vara Trond Eklund Johansen.

Generalsekretæren i Norsk musikkråd v/spesialrådgiver Christin Sund er sekretær for fordelingsutvalget.

Søknadsfrist er 15. februar for tilskudd påfølgende år (søker du om tilskudd for 2021 er søknadsfristen 15. februar 2020).