Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner

Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner tildeles gjennom Kulturdepartementets disponering av overskuddet til Norsk tipping. I 2019 ble 18,9 millioner kroner fordelt til 28 nasjonale musikkorganisasjoner.


Norsk musikkråd forvalter tilskuddet på vegne av Kulturdepartementet. Alle nasjonale musikkorganisasjoner kan søke om tilskudd til drift fra denne ordningen.

Søknadene blir behandlet av et fordelingsutvalg bestående av representanter fra søkerorganisasjonene, samt en uavhengig representant.

Fordelingsutvalg 2020-2021

Styret i Norsk musikkråd oppnevner fordelingsutvalg etter innstilling fra mottakerorganisasjonene.

  • Gruppe A: Trine Lise Skorpen med vara Per Erling Løkken og Ragnhild Hadland med vara Anne Handeland.
  • Gruppe B: Jo Tandrevold med vara Haley Shea.
  • Gruppe C: Kristian Ulyses Andaur med vara Bent Åserud.
  • Gruppe D: Liv Bakke Kvinlog med vara Tone Nøtvik Jakobsen.
  • Gruppe E: Audun Reithaug med vara Victoria Liedbergius.

Monica Ifejilika fra styret tiltrer utvalget som observatør.

Spesialrådgiver Christin Sund er sekretær for fordelingsutvalget.

Søknadsfrist er 15. februar for tilskudd påfølgende år (søker du om tilskudd for 2021 er søknadsfristen 15. februar 2020).