Nyheter  Onsdag 11. oktober 2023

Gode resultater for Innlandet på Norsk kulturindeks

Innlandet fylke har også i 2022 flere kommuner i øvre sjikt på Norsk kulturindeks, og viser god kulturaktivitet i Innlandet.

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner og fylker. Målsetningen med Norsk kulturindeks er å beskrive det faktiske kulturtilbudet og den faktiske kulturbruken i et gitt område. Indeksen er utviklet av Telemarksforsking i samarbeid med norske kommuner og fylkeskommuner og benyttes av en rekke kommuner som underlag for kulturplaner eller oppfølging av kommunens arbeid på kulturområdet.

Basert på innsamlede data om kulturtilbud og kulturaktivitet, rangeres kommunene ut fra ulike indikatorer: Kunstnere, kulturarbeidsplasser, museum, kino, bibliotek, scenekunst, kulturskole, DKS, tildelinger og frivillighet.

Kåringen er ingen konkurranse, men en temperaturmåling på kulturlivet i kommunene. Kåringen sier noe om både kulturtilbudet og kulturbruken, og gir en indikasjon på hvilke områder kommunene kan rette ekstra innsats mot. På topp ti-lista over kommuner i Norge, finner vi fire kommuner i Innlandet: Nord-Aurdal, Lillehammer, Hamar og Tynset.

Sjekk din kommune her!

22 kulturindeks Regionalanalyse