Nyheter  Søndag 3. juli 2022

Husk å rapportere for vårens opplæringstilskudd

Vårhalvåret er over, og det er på tide å rapportere for vårens opplæringstilskudd. Under følger viktig informasjon om rapportering for våren 2022 og søknad for høsten 2022.

Rapport våren 2022

  • Mange av dere har allerede sendt inn rapport for våren 2022, så dere kan se bort fra dette avsnittet. Denne informasjonen gjelder ikke for medlemmer av Norges korforbund (NK) eller Norges Musikkorps Forbund (NMF).
  • Vi ber alle om å rapportere så snart som mulig etter siste øvelse og senest innen 15.07.2022.
  • Dersom det av en eller annen grunn skulle være helt umulig å få rapportert innen fristen, ta kontakt, så kan vi gjøre noen unntak, men fristen for oss til å godkjenne kursene er kort, så vi setter pris på å få inn flest mulig rapporter så snart som mulig, slik at vi best mulig kan hjelpe dere som måtte ha spørsmål.

Søknad høsten 2022

  • Det er løpende søknadsfrist, men det er en viktig endring fra tidligere: Søknad om tilskudd sendes inn før startdato for at alle timene skal telles med.
  • Vi ber om at alle som planlegger øvelser høsten 2022 sender søknad så snart som mulig etter at rapport for våren er sendt.

Vi minner om følgende infosider:

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt, vi hjelper gjerne. På grunn av noe ferieavvikling, er det enkleste at du sender en e-post til innlandet@musikk.no. Vi tar kontakt enten på e-post eller telefon så snart vi kan.

Med ønske om en god sommer!