Nyheter  Tirsdag 16. april 2024

Kampen for tilværelsen

At fylkeskommunedirektør Tron Bamrud tidligere i april lanserte forslaget om nedleggelse av skoletilbud i Innlandet, er i ferd med å bli en like fast tradisjon som feiringen av nasjonaldagen den 17. mai hvert år.

Med Bamruds forslag om endringer i skolestrukturene i Innlandet fra høsten 2025, står vi nok en gang overfor en kamp for å bevare musikklinjene ved Nord-Østerdal videregående skole og Hadeland videregående skole. Disse institusjonene er ikke bare utdanningssteder, de er kulturelle bærebjelker som har formet individer og skapt et fellesskap som strekker seg langt utenfor skolens vegger.

Musikk, dans og drama-linjene er et springbrett for lidenskap og kreativ utfoldelse. Selv om de bærer navnene til spesifikke kunstformer, er det viktig å understreke at det ikke bare handler om å bli en profesjonell musiker, danser eller skuespiller. Tvert imot, disse linjene former mennesket til å inneha den kompetansen som trengs for å lykkes i dagens komplekse samfunn. Gjennom musikk, dans og drama lærer elevene viktige ferdigheter som samarbeid, kreativ tenkning, kommunikasjon og problemløsning. Å kunne utfolde seg i kunstneriske og kreative aktiviteter forbedrer elevenes motivasjon, trivsel og faglig prestasjoner, og det å utfolde seg i det man liker aller best inspirerer til økt engasjement og interesse for andre fagområder. Det er på tide å anerkjenne den betydningsfulle rollen disse linjene spiller i å forme ikke bare fremtidige musikere, men også egenskaper som er avgjørende uansett hvilken karrierevei man velger å følge, enten det er innen kunst, vitenskap, næringsliv eller samfunnstjeneste.

Framtidige beslutninger om utdanningstilbud må balansere økonomiske realiteter med samfunnet behov og verdier. Selv om elevtallene synker og økonomien må strammes inn, må vi ikke miste av syne det langsiktige perspektivet og den uerstattelige verdien av MDD-linjene. Å opprettholde disse linjene er ikke bare et spørsmål om tall og fakta, det handler også om å investere i våre ungdommer og oss selv, sikre en levende og inkluderende kultursektor i Innlandet, og bevare og berike Innlandets kulturelle arv for kommende generasjoner.

I desember 2021 ble Kulturstrategi for Innlandet 2022-2026 vedtatt. Ved lanseringen uttrykte daværende fylkesordfører Even Aleksander Hagen stolthet over Innlandets kulturarv og muligheter ved lanseringen av strategien, og proklamerte at målet var å være «Innlandet - best på kultur». Strategien er ment å gi fylkeskommunens arbeid på kulturfeltet en tydelig retning og klare prioriteringer for kulturarbeidet i fylket. Derfor er det ironisk at vi nå ser politiske forslag og prioriteringer som går på tvers av denne strategien. Ved å fjerne MDD-linjer vender fylkeskommunen ryggen til sine egne ord i strategien om å verne om og formidle kulturarven, og om å gjøre det mulig å leve av kultur i Innlandet. Handlingene taler nå en annen historie. Nedskjæringer i opplæringstilbudene innen musikk og kultur vil ikke bare svekke mulighetene for en vital kultursektor, men det vil også være i direkte kontrast til målet om å være "best på kultur." Fjernes utdanningsløpet, ramler hele den kulturelle grunnmuren. Det er ikke bare et brudd med forpliktelsen om å beskytte kulturarven, det er også et svik mot våre unge og en svekkelse av vår identitet og potensial i Innlandet.

Politikere og beslutningstakere i Innlandet må våge å se bort fra de kortsiktige gevinstene og i stedet ta de nødvendige skrittene for å opprettholde og styrke disse utdanningstilbudene. Ikke bare for våre ungdommers fremtid, men for å bevare det som gjør oss unike og levende som samfunn. Å ignorere den uerstattelige verdien av et blomstrende musikk- og kulturliv i Innlandet vil ikke bare begrense mulighetene for enkeltindivider, men det vil også redusere regionens evne til å realisere sitt fulle kulturelle potensial. Det er på tide med en anerkjennelse av det som virkelig betyr noe, og ta de nødvendige skrittene for å sikre at vår kulturelle arv fortsetter å blomstre for kommende generasjoner, og at årlige forslag om nedleggelser av musikk, dans og drama-linjer i Innlandet ikke gjentar seg med det første.

Eirin Lien (daglig leder) og Jimmy Høiberget (styreleder) i Innlandet musikkråd

Musikklinja ved NOVGS foto Steinar Horten

Musikklinja ved Nord-Østerdal videregående skole, i samspill med Liv Andrea Hauge trio under Tynset jazzfestival 2023.