Nyheter  Tirsdag 26. september 2023

Kåre Olav Haugli (1942 - 2023)

Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om at Kåre Olav Haugli tapte kampen mot kreften 21. september. Han etterlater seg en rik arv, ikke bare som en dyktig styreleder, men også som en ihuga forkjemper for sang- og musikklivet i Innlandet.

Kare O Haugli

I tolv år var Kåre styreleder i Innlandet musikkråd, og hans engasjement og hengivenhet for å fremme musikk og kultur var formidabel. Han arbeidet utrettelig for å støtte det lokale sang- og musikklivet, og inspirerte oss med sin lidenskap for musikken. Kåre hadde stor tro på musikkens kraft til å forene mennesker, og han sto midt i arbeiderbevegelsens rike sangtradisjon.

Våre tanker går til Kåres nærmeste familie og kjære. Vi deler sorgen over å miste en enestående person med stor generøsitet og vennlighet. Han vil bli dypt savnet.