Nyheter  Fredag 24. november 2023

Kultur på nyhetsdagsordenen?

Den siste tiden har det vært flere kronikker og debattinnlegg om hvorvidt kultur nevnes i norske aviser. Sporten er uten tvil den største kategorien, etterfulgt av politikk. Det betyr at andre kategorier havner i medieskyggen, og det kan virke som at dette oftest går utover kulturen.

Statistikk tema i media

Figuren viser tema i 24 lokale og regionale medier i 2017 (i prosent). Sport og politikk dominerer mediene, og nær en fjerdedel av innholdet i de lokale og regionale mediene handler om sport.

Sjekklista forside

Sjekklista for kulturen - for lokalavisene

Kulturloven fra 2007 er kortfattet og overordnet, men legger allikevel føringer for både lokalt, regionalt og nasjonalt kulturliv. Den lovfester det offentliges ansvar for kunst- og kulturlivet i hele Norge, og skal den oppfylles, må alle kommuner og fylkeskommuner skape gode vilkår og rammer for den lokale kultursektoren. I forbindelse med stortingsvalget og fylkesvalget i år, utviklet interesse- og kompetanseorganisasjonen for den lokale kultursektoren, Norsk kulturforum, en sjekkliste for kultur. «Sjekklista for kulturen» et verktøy som peker på hva som er det offentliges ansvar for det lokale kulturlivet. De ti punktene lista består av, kan og bør overføres til den lokale journalistikken og være en oppslagstavle på samme måte som Vær Varsom-plakaten er for de som produserer journalistikk til aviser. Å unnlate å skrive om kultur er også et brudd på god presseskikk, siden det er pressens rett å ha en samfunnsrolle og informere om det som skjer i samfunnet. Enhver redaktør og medarbeider har ansvar for å kjenne pressens etiske normer og plikter til å legge disse til grunn for sin virksomhet.De siste årene har flere av lokalavisene sett en nedgang i antall abonnenter på papiravisen, og kanskje dette henger sammen med avisenes innhold?