Nyheter  Fredag 3. april 2020

Landskappleiken og Landsfestivalen i gammaldansmusikk (NM) i 2020 er avlyst

Styret i FolkOrg har, i samråd med lokale arrangører av Landskappleiken 2020 i Tinn og Landsfestivalen i gammaldansmusikk 2020 i Fron, blitt enige om å avlyse begge arrangementene i 2020. Det betyr at Landskappleiken er avlyst for første gang siden 2. verdenskrig, og Landsfestivalen i gammeldansmusikk er avlyst for første gang.

Hilde Reitan styreleiar Foto Thor Hauknes2

Hilde Reitan, styreleder i FolkOrg

Krevende avgjørelse

Det er en krevende og tung avgjørelse å ta, men vi mener det er helt nødvendig når landet er i en krisesituasjon vi ikke har opplevd maken til i nyere tid. Det er første gang Landskappleiken har blitt avlyst siden 2. verdenskrig, så dette er en dramatisk situasjon også for organisasjonen vår. Situasjonen er for tiden svært uavklart, og selv om de strenge og inngripende tiltakene som nå er satt i gang kan bidra til å redusere smitteomfanget, har vi ingen garanti for at dette ikke kan ta seg opp igjen når de strenge restriksjonene blir lempet på.

«Vi kan ikke risikere å utsette folk for smitteeksponering ved å gjennomføre to store arrangement med tett kontakt mellom folk, mot alle råd og restriksjoner fra helsemyndighetene og regjeringen. Vi kan heller ikke risikere at våre lokallag knekker ryggen økonomisk dersom de skulle fortsette planleggingen og inngå avtaler med leverandører og kommersielle samarbeidspartnere, nå som det er så stor usikkerhet knyttet til gjennomføringen. Da er det bedre å avlyse sommerens arrangement først som sist, og komme sterkere tilbake i 2021», sier styreleder i FolkOrg, Hilde Reitan.

Landsfestivalen i gammaldansmusikk 2020 skulle ha vært arrangert på Harpefoss i Fron kommune

Leder for hovedkomiteen i Fron, Øystein Rudi, har følgende kommentar til at Landsfestivalen i 2020 er avlyst: «Hovudnemnda for Landsfestivalen i Fron 2020 har sidan utbrotet av Covid 19 vore i tett kontakt med FolkOrg. Vi beklagar sterkt at pandemien gjer det nødvendig å avlyse festivalen. Dette er leitt for publikum og deltakarar, for lokalsamfunnet og for eit stort vertskap har gledd seg til å bidra til gode festivalopplevingar i Fron, men den uavklara situasjonen medfører for stor risiko for dei lokale arrangørlaga. Vi ønskjer deltakarar, publikum og gode medhjelparar det aller beste framover og ønskjer velkome til Landsfestivalen i Fron ved neste høve!»

FolkOrg, Landsfestivalen i Fron 2020 og Landsfestivalen i Vågå 2021 er enige om at festivalen i 2021 skal gjennomføres i Vågå som opprinnelig planlagt. Leder for hovedkomiteen for Landsfestivalen i gammeldansmusikk i Vågå 2021, Steinar Løkken, sier at de er i gang med forberedelsene, og han ønsker velkommen til Vågå 4.-8. august 2021.

Oystein Rudi overtar stafettpinnen Foto Thomas Westling

Landsfestivalen 2019: Øystein Rudi overtar stafettpinnen

Landskappleiken 2020 skulle ha vært arrangert på Rjukan i Tinn kommune

«Hovudnemnda for Landskappleiken 2020 Tinn ser at det å gjennomføre dette arrangementet i Korona-året vert vanskeleg. Det er uvisst kor lenge dette kjem til å vare. Vi må difor avlyse årets landskappleik. Men så er det no heldigvis slik at det kjem nye år. Og vi har difor bestemt, i samråd med FolkOrg, at Landskappleiken 2021 Tinn vert på same stad med dei same folka og på same viset som me skulle hatt i år. Alle som ein. Ta vare på kvarandre, spel, dans og syng. Me møtest i Tinn 23.-27. juni 2021», sier leder for hovedkomiteen Øystein Haugen.

Det betyr at Landskappleiken som skulle ha vært i Lom i 2021 blir flyttet til 2022 og at Landskappleiken som skulle vært arrangert på Gol i 2022 blir flyttet til 2023. Dette er i samråd med de lokale arrangørene.

Tinn spelemannslag

Tinn spelemannslag

Vil du lese mer om Landskappleiken og Landsfestivalen?