Nyheter  Fredag 28. januar 2022

Midler til å avhjelpe det frivillige musikklivet

I november fikk Innlandet musikkråd bevilget midler fra Hovedutvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune som skal bidra til å avhjelpe det frivillige musikklivet der det har vært svikt i medlemstall som følge av pandemien.

Det er et synkende antall barn og unge i det frivillige musikklivet innenfor alle sjangre. En kartlegging fra NMF Innlandet viser at det kun var elleve 19-åringer som er aktive i skolekorps i Innlandet ved utgangen av 2020. Lave tall på barn og unge gjelder også andre organisasjoner og fritidsaktiviteter. Vi vet ikke konsekvensene av koronapandemien enda, men det kan tyde på at utviklingen forsterkes som følge av lengre opphold i aktiviteten og frafall av tilbud.

Midlene Innlandet musikkråd forvalter på vegne av Innlandet fylkeskommune, lyses ut til våre medlemsorganisasjoner med søknadsfrist 1. mars 2022.

Midlene skal benyttes til å etablere og benytte en verktøykasse for langsiktig rekruttering og økt musikkaktivitet for barn og unge i Innlandet som følge av koronapandemien. Søknaden må definere et prosjekt for hvordan oppgaven skal løses med budsjett og handlingsplan. Midlene benyttes i løpet av hele 2022. Midlene skal ikke deles ut til enkeltlag.

En kort rapport som beskriver hvordan prosjektet har gått, sendes inn på slutten av året. Målet med støtteordningen er å bidra med ressurser til den enkelte organisasjon for å ta tak i et synkende antall barn og unge som har musikk som aktivitet.

Søknadsskjemaet åpner 1. februar, og søknadsfristen er 1. mars. Søknader sendes inn via Norsk musikkråds søknadsportal. Klikk deg inn på Norsk musikkråds logo, og opprett ny bruker/logg inn. Ta kontakt dersom det oppstår problemer.