Nyheter  Onsdag 8. februar 2023

Økt opplæringstilskudd i 2023

Timesatsen for opplæringstilskudd øker fra 105 kroner til 120 kroner i 2023.

– Det er en stor glede for oss at lagene nå kan få høyere tilskudd for arbeidet de gjør, sier en strålende blid Ludvig Claeson, generalsekretær i Musikkens studieforbund.

Musikkens studieforbund gir tilskudd til opplæring i regi av det frivillige musikklivet. Timesatsene i 2022 var 105 kroner per time med lærer og 45 kroner per time uten lærer.

– Tilskuddene til opplæring gjennom studieforbundene har i mange år sakket akterut, og det er fortsatt langt igjen til de gode tilskuddene alle musikklag fikk i 1990-årene, påpeker Claeson.

For timer uten lærer øker beløpet til 50 kroner, og for timer med lærer er det 120 kroner som er den nye satsen.

Denne oversikten viser at det gjennomføres mellom 250 000 og 300 000 timer årlig av musikklag i Musikkens studieforbund. Denne lille økningen vil derfor utgjøre anslagsvis 3,5 millioner kroner.

– Det er snakk om et vesentlig beløp som tilføres musikklivet. Dette vil gi bedre økonomi i lagene, noe som både kan senke terskelen for deltakelse, men også øke samarbeidet med profesjonelle musikere og instruktører, forklarer Claeson.

Både musikkorganisasjonene og voksenopplæringsorganisasjonene står sammen om å fremme behovet for bedre finansiering, og i følge Claeson gir det resultater. – Vi ser at Kulturdepartementet viser interesse for det vi driver med. Vi håper at en større forståelse for betydningen av god musikkopplæring i hele landet også fører med seg bedre finansiering.

Søk opplæringstilskudd

Alle lokallag som er medlemmer av en av Musikkens studieforbunds medlemsorganisasjoner, kan søke om kursstøtte. Musikkgrupper og -lag kan få støtte til kursvirksomhet gjennom opplæringstilskudd (voksenopplæringsmidler).

Ordningen forvaltes av Musikkens Studieforbund. Kurs med minst fire deltakere over 14 år kan få voksenopplæringsmidler. Vilkåret er at opplæringen må ha en varighet på minst fire timer og følge en godkjent studieplan. Ulike studieplaner finnes på Musikkens studieforbunds nettsider. Mer informasjon om opplæringsmidler og hvordan du søker, finner du her.