Nyheter  Onsdag 2. juni 2021

Rapportering av vårens kurs i ny portal

Alle lag og foreninger som søker om voksenopplæringstilskudd gjennom Musikkens studieforbund, har våren 2021 registrert seg i vår nye søknadsportal. Nå er tiden inne for å rapportere for vårens kurs.

For å rapportere vårens kurs eller søke tilskudd for høsten, klikk på knappen under.

Verdenshistoriens nest rareste vårsemester går snart mot slutten. Samtidig har vi sagt takk og farvel til KursAdmin og innført en ny portal for våre kursarrangører. Mange av lagene og foreningene i Innlandet har allerede registrert seg i portalen, og sendt inn søknad om voksenopplæringstilskudd. Det er også en del som ikke har registrert aktivitet for våren 2021. Det kan være ulike grunner til dette, men mest sannsynlig har dere ikke fått gjennomført noen øvelser, og av den grunn heller ikke kommet i gang med registrering i ny portal.

Påminnelser og kursansvarlig

Innlandet musikkråd vil ikke i fremtiden sende ut påminnelser om rapportering i like stor grad som vi har gjort før, da det nye systemet automatisk sender alle kursadministratorer en påminnelse i forkant av fristen. Dersom dere har byttet kursadministrator i løpet av semesteret, er det viktig å sjekke hvem som står som ansvarlig på søknaden dere har sendt inn, da det er denne personen som vil få alle e-postpåminnelser.

Kompensasjon

Vi får mange spørsmål fra kursarrangører om det også våren 2021 vil bli utbetalt kompensasjon for tapte timer, slik det har blitt gjort de to siste semestrene. Musikkens studieforbund, som er ansvarlig for pengesekken, har ikke landet helt på hvordan kompensasjonen skal beregnes. Men – en absolutt forutsetning for å motta tilskudd, er at det rapporteres minst fire timer i første halvår 2021. Vi håper dere greier å gjennomføre i hvert fall fire timer, om så bare på skjerm, fordi dette er sunt av sosiale, musikalske og ikke minst økonomiske årsaker.

Husk rapporteringen

Mange av vårkursene har snart semesterets siste øvelse, og det er viktig å merke seg at frist for rapportering er senest tre uker etter siste øvelse.

Det nye systemet stenger for rapportering når fristen går ut, - og det er derfor viktig at dere er ekstra nøye med å rapportere innen fristen som er satt for deres kurs. Uteblir rapportering, uteblir også tilskuddet.

Søknadsportalen sender ut e-postpåminnelse, men det er likevel lurt å følge med. Vi foretrekker at rapporten sendes inn så raskt som mulig etter siste øvelse, og at vi får beskjed dersom laget ikke har noen kurstimer å rapportere. Har kurset fire timer eller mer, må det sendes inn rapport.

Tidlig rapportering gir mer tid til å behandle rapportene og til å hjelpe de som står fast. Rapporter derfor i god tid. Dersom dere har forsøkt å rapportere før fristen, men har møtt på problemer, ta kontakt!

Trenger du veiledning i hvordan du enten rapporterer kurset, importerer deltakere eller andre ting, finner du det ved å klikke på knappen under.

PS: Vi anbefaler at det søkes om tilskudd til høstens kurs så fort vårkurset er rapportert, så det ikke går i glemmeboka :)

Veiledninger: Ny søknadsportal