Nyheter  Torsdag 22. september 2022

Regjeringen: Ny strategi for kulturfrivillighet

Kulturminister Anette Trettebergstuen varsler en gjennomgang av rammene for musikk- og kulturfrivilligheten. Hvem faller utenfor, hvordan kan vi få bedre lokaler for bruk på dag og kveldstid, hvordan innretter vi tilskuddsordningene og hvordan skaper vi et godt samspill mellom frivillig og profesjonell?

Dette er temaene som strategien vil ta for seg, i følge en pressemelding fra Kulturdepartementet:

– Det frivillige kulturlivet ble hardt rammet av pandemien, og tall fra Frivillighetsbarometeret i juni viser at kun 1/3 av barn og ungdom er tilbake til egen fritidsaktivitet. Mange er berettiget bekymret for rekrutteringen av frivillige, publikum og deltakere til det lokale kulturlivet. Derfor trenger vi et løft for det lokale og regionale kulturlivet slik at flere får mulighet til å delta i kulturaktiviteter over hele landet, sier Trettebergstuen.

– En av de store lokale utfordringene er tilgangen på gode møteplasser og kulturarenaer for øvelse og fremføring. Når det bygges offentlige bygg i kommunene våre, må disse også tilrettelegges for kveldsaktiviteter. Vi ønsker at kulturfrivilligheten skal involveres mer i byggeprosesser og sikre at det blir større tilgang på flerbrukshus rundt i landet vårt, sier Trettebergstuen.

Deltakelse i kor, korps, band, festivaler, dansegrupper, filmklubber, dataspilltreff, amatørteater, spel, lesesirkler, historielag, venneforeninger for museum, kunstklubber og et mangfold av andre aktiviteter har stor betydning for levende lokalsamfunn.

Kulturfrivilligheten er i tillegg svært viktig for arbeidsmarkedet for profesjonelle kunstnere, strategien skal derfor se på samspillet mellom den profesjonelle og frivillige kulturen.

Arbeidet med strategien vil skje i samarbeid med organisasjoner for kulturfrivilligheten, kommunesektoren og departementer.

Norsk musikkråd er glade for at Kulturministeren tar fatt på dette arbeidet og vil i samarbeid med de andre organisasjonene bidra til en godt forankret prosess som involverer hele bredden av musikk- og kulturfrivilligheten.

Kilde: Regjeringen løfter kor, korps, teater og det frivillige kulturlivet (regjeringen.no)