Nyheter  Fredag 24. mai 2019

Skjev kjønnsfordeling på festivalscenene

I Dagens Næringsliv kunne vi tidligere denne uken lese at kun hver femte artist på norske festivalscener er kvinner. I flere år har det vært fokus på å få til en bedre kjønnsfordeling mellom kvinner og menn på norsk festivalscener, men det ser ikke ut til at kritiske rop har ført til en bedring.

I 2018 skrev Fædrelandsvennen at 80 % av artistene på norske festivalscener var menn, og tallene for 2019 er ikke bedre: I snitt er kun 21 % kvinnelige artister og 3 % kvinneband på programmene. 13 % av musikkgruppene har medlemmer av begge kjønn, mens 63 % enten er mannlige artister eller band. DN har gått gjennom antall kvinnelige og mannlige artister, band med kun kvinner og menn, og band med medlemmer av begge kjønn fra åtte av de største musikkfestivalene denne sommeren.

Flere festivalsjefer sier de lagt vekt på at de ikke booker etter kjønn, men etter kvalitet og tilgjengelighet. Karpe Diems manager Silje Larsen Borgan, er kritisk til disse uttalelsene, og sier at man må slutte å gjemme seg bak det gamle argumentet; kvalitet. Å være bevisst på kjønnsbalansen på festivalen sin, betyr ikke å senke kvaliteten.

I 2016 ble dugnadsprosjektet Balansekunst startet, og består av 74 kunst- og kulturorganisasjoner som sammen og på eget initiativ arbeider for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Allikevel går likestillingen på festivalscenene sakte, og ikke alltid fremover. Kvinneandelen på norsk festivaler gikk fra 23 % i 2014 til 33 % i 2015, og deretter ned igjen til 28 % i 2016. (Kilde: Norsk festivalstatistikk 2014, Norsk festivalstatistikk 2015 og Norsk arrangørstatistikk 2016). Daglig leder i Balansekunst, Siri Haugan Holden, mener en kjønnskvotering kan være løsningen på problemet.

Musikkbransjen har jevnt over en stor mannlig dominans, og det preger selvsagt festivalscenene. Det er viktig å gi like muligheter til kvinner og menn, og målet for norske festivaler de kommende årene bør være å jevne ut andelen kvinnelige og mannlige artister. En kjønnskvotering kan være en snarvei til å oppnå en kjønnsbalanse, men ikke selve løsningen.