Nyheter  Mandag 9. mai 2022

Stipend til Øystein Dalbakk Myre

Siden 1991 har Innlandet musikkråd delt ut stipend til unge, lovende utøvere fra Innlandet. Blant tidligere mottakere finner vi Jan Werner Danielsen, Anders Lillebo og Guro Kleven Hagen, for å nevne noen. Årets stipend går til Øystein Dalbakk Myre (17) fra Os i Østerdalen.

Hvert år deler Innlandet musikkråd ut stipend til en eller flere unge, talentfulle musikerspirer. Stipendet kan brukes til reise, kurs, spilletimer eller annet som kan bidra til å ta noen skritt videre på veien.

I år fikk vi inn 17 søknader fra ungdommer fra hele Innlandet. Vi ser at nivået er blitt svært høyt på mange av søkere, og flere er fanget opp av talentprogrammer eller går hos dyktige lærere allerede. Dette er en gledelig utvikling, og viser resultatene av den store innsatsen kulturskolene og de lokale lagene gjør med opplæring av barn og unge. Her dannes fundamentet for unge utøvere, enten de skal satse på musikk som levevei, eller ha det som en hobby for livet.

Operaskole

Stipendet består av 15 000 kroner og et diplom, og tildeles Øystein Dalbakk Myre.

Øystein Dalbakk Myre har utmerket seg ved deltakelse i Ung Kultur Møtes (UKM) hvert eneste år siden han var ti år gammel, synger i Os mannskor og har også en egen ungdomsgruppe. Han viser et stort spenn i sjangre, og stråler på scena. Akkurat nå er 17-åringen elev på VG2 ved musikklinja på Nord-Østerdal videregående skole.

Øysteins mål er å kunne leve av musikken, og mottar stipend for å være med på International Bel canto Opera Masterclass på Toneheim på Hamar i 2023. Dette er et årlig arrangement hvor deltakerne får undervisning i sangteknikk, språk og diksjon, musikalsk coaching, repertoarcoaching, halvt iscenesatte operascener, skuespillerverksted og scenetimer.

Les mer om stipendet

Stipendutdeling 2022 Foto Anne Skjotskift

Utdeling av stipend i 2022: Styremedlem Dagfinn Hokstad, stipendmottaker Øystein Dalbakk Myre og daglig leder Eirin Lien.

Stipend2022 klasse Foto Anne Skjotskift

Det ble stor jubel fra medelevene da Øystein Dalbakk Myre mottok stipendet. Foran sitter Øystein, sammen med Maren Kveberg fra Tynset. Bak står Peder Angel Lundquist fra Røros, Brage Horten fra Tylldalen og Ylva Bente Ackerman fra Tolga.