Nyheter  Tirsdag 6. februar 2024

Stor interesse for ny tilskuddsordning

Innlandet musikkråd mottok søknader på over fem millioner kroner på den nye nasjonale tilskuddsordningen for økt deltakelse blant barn og unge i korps og orkester.

Det har vært en betydelig tilstrømning av søknader i forbindelse med den nye nasjonale tilskuddsordningen som tar sikte på å øke deltakelsen blant barn og unge i korps og orkestre. Søknadsfristen var 31. januar, og Innlandet musikkråd har mottatt et imponerende antall søknader som totalt overstiger fem millioner kroner, noe som vitner om et sterkt ønske om å fremme musikalsk engasjement blant de yngre. Til tross for den store interessen, står musikkrådet overfor utfordringer med å dekke behovet, da vi kun har fått tildelt 400 000 kroner til fordeling.

Behovet for å initiere rekrutteringskampanjer og øke deltakelsen blant barn og unge i korps og orkestre er åpenbart betydelig i Innlandet. Søknadene spenner fra korps til spellemannslag, og illustrerer et bredt ønske om å styrke musikkmiljøet i regionen. Ordningen er spesifikt rettet mot instrumentalensembler der barn og unge i skolealder deltar (6-19 år).

Den kommende utfordringen ligger i å prioritere blant de mange gode søknadene. Det er Innlandet musikkråd som har ansvaret for å behandle og innstille hvilke søknader som skal støttes, i tett samarbeid med medlemsorganisasjonene.

Tilskuddsordningen "Rekruttering av barn og unge i korps og orkester" er en ny nasjonal satsning, der Norsk musikkråd har blitt tildelt totalt 6,5 millioner kroner for å fordele over hele landet. Midlene er fordelt til fylkene basert på antall innbyggere i målgruppen. Her kan du lese mer om støtteordningen.