Nyheter  Mandag 7. oktober 2019

Statsbudsjettet: Sulteforing av frivilligheten, til tross for gode ord i meldinger

Statsbudsjettet er nitrist lesning for kulturfrivilligheten.

Ett lyspunkt: Opptrapping av mva-refusjonsordningen med 92,4 millioner kroner til 1700 millioner vil hjelpe litt, men det er langt igjen.

Ellers er det svært grått:

  • 5% kutt i tilskuddet til voksenopplæring i studieforbund innebærer enda en runde til med reduksjon som rammer lokal opplæring i lag og foreninger.
    Et dårlig signal når hele ordningen skal reorganiseres.
  • Regjeringen styrker satsingen på prestisjebygg og museer med økning i statsbudsjettet med 291 millioner til nasjonale kulturbygg (+ tilsagn på 768,3 millioner som tas i seinere budsjettår). Isolert sett er det bra, men spillemiddeltilskuddet til lokale kulturbygg, øvingslokaler, lokaler for hverdagskulturen der folk bor, avspises med kun 56 millioner, samme sum som i år. Det skal rekke til alle kommuner i hele landet.

Dette henger ikke sammen, spesielt ikke etter de gledelige formuleringene i frivillighets- og kulturmeldingene