Nyheter  Onsdag 10. april 2024

Ti år med standard for musikklokaler

Den 9. april 2014 ble et historisk øyeblikk for musikkmiljøet markert da verdens første offisielle standard for akustikk i musikklokaler ble introdusert. NS 8178:2014, som fastsetter akustiske kriterier for rom og lokaler designet for musikkutøvelse, ble offisielt presentert. Direktør Trine Tveter fra Standard Norge sto for overleveringen av standarden til kommunene, representert ved ordfører Øyvind Strand fra Rælingen kommune.

Vendepunkt for musikklokaler i Norge

Utgivelsen av NS 8178 har vært en banebrytende begivenhet som har satt standarden for arbeidet med egnede musikklokaler i løpet av de siste årene. Standarden har fått en betydelig utbredelse, og dens innflytelse ble raskt merkbar. Allerede ved kommunevalget året etter, i 2015, hadde flere politiske partier inkludert i sine programmer løfter om å følge NS 8178 ved bygging av skoler og andre lokaler for musikkformål. Etter hvert som årene har gått, har stadig flere tatt i bruk standarden, og det viktigste av alt er at den har bidratt til å skape flere egnede musikklokaler.

Direktøren i Standard Norge, Trine Tveter, uttalte at NS 8178 er en banebrytende standard på kulturområdet, og interessen for den innenfor musikk-Norge er overveldende. Det er også blitt lagt merke til at de andre nordiske landene viser interesse for denne norske standarden, noe som vitner om dens betydning og relevans.

Jon Askeland, ordføreren i Radøy kommune, en kommune som blant annet har et brassband i Europa-toppen og som var involvert i utviklingen av standarden, uttrykte sitt engasjement for å sikre musikalske interesser på samme måte som idretten ved rehabilitering og bygging av offentlige bygg. Han understreket viktigheten av å gi sang- og musikkmiljøene gode arbeidsforhold og uttrykte et sterkt ønske om at god akustikk for musikkformål skulle bli vektlagt i kommunenes planleggingsprosesser. Dette vitner om et felles ønske om å legge til rette for optimale forhold for musikkutøvelse og -opplevelse i lokalsamfunnene.

Fra nasjonale til internasjonale retningslinjer

Standarden har utviklet seg til å bli en essensiell referanse for musikklokaler verden over. Den er ikke bare et resultat av den beste tilgjengelige kunnskapen innen akustikk og musikk, men den forener også erfaringer fra begge feltene for å gi klare retningslinjer for rom designet for musikkutøvelse. Med kriterier som omfatter volum, takhøyde, romdimensjoner, bakgrunnsstøy, etterklang og andre akustiske faktorer, gir standarden et helhetlig rammeverk for å skape optimale lydforhold.

Den internasjonale anerkjennelsen av den norske standarden markerer et betydelig gjennombrudd. I 2017 tok Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO) initiativ til å utvikle en internasjonal standard basert på den norske modellen. Under ledelse av Jon G. Olsen fra Akershus musikkråd og med bidrag fra akustikere fra store deler av verden, ble ISO-standard nr. 23591: "Acoustic quality criteria for rooms and spaces for music rehearsal" publisert i 2021. Denne internasjonale standarden bygger i stor grad på det banebrytende arbeidet som ble utført i Norge, og det viser hvor godt grunnlaget var for utviklingen av en musikkstandard på nasjonalt nivå.

Denne reisen fra lokale retningslinjer til internasjonal anerkjennelse understreker betydningen av standarder innen musikkfeltet og deres evne til å påvirke praksis på global skala. Det norske initiativet har vist vei for hvordan standarder kan bidra til å forbedre kvaliteten på musikklokaler over hele verden, og fremhever den verdifulle synergien mellom akustikk- og musikkfaget.

NS 8178

Revitalisering av musikkrom

Standarden NS 8178 fra 2014 har revolusjonert tilnærmingen til både nybygg og eksisterende musikklokaler. Det unike med denne standarden er dens anvendelighet både i planleggingen av nye rom og vurderingen av eksisterende. Dette er spesielt avgjørende da det sjelden bygges nye rom dedikert til musikklivet, og eksisterende rom utgjør hoveddelen av fasilitetene. Der det bygges nye rom med flere formål, inkludert musikk, gir standarden klare retningslinjer som sikrer at rommet er egnet for musikkformål.

Type musikk og antall musikere er definerende faktorer

En av de mest bemerkelsesverdige aspektene ved standarden fra 2014 var dens inndeling av musikklivet i tre kategorier:

 • Lydsvak akustisk musikk
  Kor, styrkere, strengeinstrumenter o.l.
 • Lydsterk akustisk musikk
  Korps, slagverk, symfoniorkester, blåsere o.l.
 • Forsterket musikk
  All musikk som spilles gjennom forsterkere/høyttalere

Disse tre typene musikk har distinkte akustiske behov som er nøye beskrevet i standarden. Denne inndelingen har blitt internasjonalt anerkjent og brukes overalt for å vurdere rommets egnethet eller for å planlegge nye lokaler.

Videre tar standarden hensyn til antall musikere (eller publikummere for konsertsaler) som skal bruke rommet. Den definerer fire kategorier av øverom, i tillegg til konsertrom:

 • Øvecelle
  For egenøving med en eller to utøvere
 • Lite ensemblerom
  For små grupper mellom 3 og 12 utøvere. For forsterket musikk mellom 3 og 6 utøvere
 • Stort ensemblerom
  For kor, korps, symfoniorkester osv., normalt over 25 utøvere. For forsterket musikk over 12 utøvere
 • Mellomstort ensemblerom
  For grupper mellom de to øvrige kategoriene "lite ensemblerom" og "stort ensemblerom"
 • Konsertrom
  Beregnet for utøvere og publikum

Denne inndelingen har forenklet og forbedret planleggingen av musikklokaler betydelig.

Standarden har blitt en sentral del av planlegging og prosjektering av musikklokaler, og dens innflytelse har vært bemerkelsesverdig. Den har ikke bare skapt klarhet og struktur i designprosessen, men har også bidratt til å skape mer egnede og funksjonelle rom for musikere og publikum. Med NS 8178 som veiviser fortsetter musikklokaler å utvikle seg til inspirerende og optimalt tilpassede miljøer for musikkutøvelse og -opplevelse.

Her får du kjøpt de nye standardene

NS 8178:2014, som etablerte akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse, har nå blitt forbedret og utvidet gjennom to nye standarder som tar opp spesifikke aspekter av musikklokaler.

Øvelokaler:
NS-ISO 23591:2021 Akustiske kvalitetskriterer for rom og lokaler til musikkøving

Konsertlokaler:
NS 8178:2023 Akustiske kvalitetskriterier for saler for musikkframføring

For mer informasjon, kontakt Jon G. Olsen i Akershus musikkråd, eller se vår fagside om musikklokaler ved å klikke på knappen under.