Nyheter  Onsdag 17. juni 2020

Tolgas nye storstue reiser seg

Det begynner å ta form, byggeprosjektet på Tolga som inneholder ny barnehage, ombygd skole og en splitter ny kulturhusdel.

Denne saken ble først publisert i Arbeidets Rett 04.06.2020. Journalist: Tonje Hovensjø Løkken. Saken kan leses i sin helhet her (bak betalingsmur).

Stikkordet er sambruk. På tomta etter gamle Vidarheim reiser Tolgas nye storstue seg. Her blir det en kultursal og en foajé som skal brukes aktivt, og i kjelleren skal kulturskolen og Nord-Østerdal musiker flytte inn. Her nede blir det også en blackbox, et rom som kan ha en slags scenefunksjon for eksempel for dans eller teater.

På andre siden av tunet er mye arbeid gjort på det som skal bli en barnehage med fire avdelinger og plass til 50–55 barn. Den skal erstatte to eksisterende barnehager.

I dag står kulturhusdelen som den største «klossen» på byggebrettet. Den kommer til å se annerledes ut enn den gjør akkurat nå, der den står halvferdig og uten kledning.

– Det blir et tøft visuelt uttrykk, forklarer anleggsleder Thomas Bredesen. Han forteller at den ene veggen skal dekkes med solcellepaneler, vegger skal kles med fargede plater, det blir limtre og fasade av glass i foajeen, og et rundt vindu skal være prikken over i-en i gavlveggen. – Vi skal vel hit på en bygdefest etter hvert, ler anleggslederen.

– Her driver vi både med renovering, rehabilitering og nybygg på én gang. Det er passe komplekst, oppsummerer Bredesen. Det er omtrent 25 personer i arbeid på byggeplassen her på en vanlig dag, forteller han. De fleste underleverandørene er lokale. Arkitekt er Norconsult på Os.

Deler av den ombygde skolen er allerede tatt i bruk. 15. august skal etter planen barnehagen være innflyttingsklar. Kulturdelen har ferdigdatoen 15. november stemplet på seg, om alt går etter planen der.

– Hvis alt klaffer, kan vi flytte inn til jul, sier rådmann Siv Stuedal Sjøvold.

Tolga kulturhus Foto Tonje Hovensjo Lokken

Anleggsleder Thomas Bredesen og HMS/KS/HR-leder Randi Eriksen i VS Entreprenør Bygg og Anlegg AS til høyre, rådmann Siv Stuedal Sjøvold i midten, videre kommunens prosjektleder Jon Arve Engbakken, og til venstre ordfører Bjørnar Tollan Jordet.

Sal til all slags bruk

170 personer i amfiet og 50 på golvet vil det bli plass til i kultursalen. Rådmannen og ordføreren poengterer at salen er fleksibel og kan brukes til mange forskjellige arrangementer. Ordfører Bjørnar Tollan Jordet er opptatt av at anlegget skal brukes på bredest mulig måte, og sier at snarere enn en storstilt åpningsfest ser han for seg et helt åpningsår. Planleggingen er i gang.

Følget på byggeplassen forteller om overgangen fra det nye skolekjøkkenet til foajeen, som også skal fungere som kantine. Tolga satser på å dyrke måltidet, og i lokalmatsatsingen kan dette bli et hjerte.

– Tolga satser på barn og unge og på kulturlivet, konstaterer rådmann Siv Stuedal Sjøvold.

Prislappen på utbyggingen er 85 millioner kroner.

Tolga skisse

Skisse.

Akustikkstandarder legges til grunn i byggeprosessen

Man skiller mellom øvings- og fremføringsrom egnet for lydsterk, lydsvak og forsterket musikk. Vi vet at nesten ni av ti lokaler det øves og fremføres i uegnede.

Standarden NS 8178 ble utgitt i 2014 og beskriver krav til lydforholdene i øvingslokaler og mindre konsertsaler/flerbruksaler.

NS 8178 beskriver kriterier til musikkøvingsrom (øveceller, ensemblerom) og mindre saler, f.eks. kultursaler og gymsaler som brukes til musikkutøvelse.

Standarden kan brukes for vurdering av egnethet til en musikkform både for nye og eksisterende bygg/rom og lokaler. Den kan brukes til å sikre gode lydforhold i rom/lokaler til ulike musikkformål tidlig i planfasen. Kriteriene i standarden kan brukes til å utbedre eller endre bruken av et eksisterende rom, og vurdere om et rom er egnet til et bestemt formål.

NS 8175 er en av de viktigste standardene innenfor akustikk og støy. Byggteknisk forskrift (TEK) angir funksjonskrav til lydforhold i bygninger. NS 8175 angir grenseverdier for de fleste bygningene den byggtekniske forskriften gjelder for.

Standarden inneholder grenseverdier for støy i boliger og ulike arbeids- og publikumsbygg som sykehus, pleieinstitusjoner, skoler, barnehager, overnattingssteder og kontorbygg. Grenseverdiene i standarden skiller mellom støy fra tekniske installasjoner og annen miljøstøy.

Begge disse standardene er lagt til grunn i prosjekteringen av nybygget på Tolga.