Nyheter  Lørdag 16. mars 2024

Vellykket årsmøte i Innlandet musikkråd

Onsdag 13. mars ble det avholdt et vellykket årsmøte i Innlandet musikkråd, med gode diskusjoner, spennende omvisning på den nye Kulturbua og med et flott musikalsk innslag fra Gjøvik spelmannslag.

Annenhvert år inviterer Innlandet musikkråd til årsmøte, og i år ble møtet arrangert på Kulturbua i Brumunddal. Det var rundt 20 tilstede på årsmøtet, bredt representert fra medlemsmassen.

Årsmøtet åpnet med en inspirerende presentasjon av Kulturbua av Trude Engen Strand, leder for Ringsaker kulturråd. Kulturbua har som formål å tilrettelegge og administrere felles øvingslokaler, og opprettelsen av Kulturbua kommer som en respons på de utfordrende forholdene lag og foreninger i Ringsaker står overfor når det gjelder tilgang til egnede lokaler. I Trudes presentasjson fikk vi et innblikk i hvordan Kulturbua vil fungere som en verdifull ressurs for musikk- og kulturlivet i Ringsaker, og hvordan dette initiativet er med på å styrke det lokale kulturlivet.

I tillegg underholdt Gjøvik spelmannslag for oss. Spelmannslaget er et svært allsidig lag med fele, torader, langeleik, munnspill- og instrumentbyggergruppe, og arbeider for å dyrke og bevare tradisjoner knyttet til norsk folkemusikk, med særlig vekt på de eldste formene i den lokale tradisjonen. Vi fikk et godt innblikk i vår rike kulturarv gjennom et engasjerende kulturelt innslag fra Gjøvik spelmannslag.

Arsmote 2024 Gjovik spelmannslag

Gjøvik spelmannslag.

Styreleder Jimmy Høiberget ønsket alle velkommen og ledet møtet. Åtte saker stod på dagsorden, og det var flere gode diskusjoner underveis i møtet. Under valget av styremedlemmer, kom det inn et benkeforslag fra Norges korforbund Hedmark, Norges korforbund Østerdalen, Norges korforbund Vestoppland og Norges korforbund Gudbrandsdal til valg av styremedlemmer i Innlandet musikkråd. Dette førte til en avstemming blant de stemmeberettigede, hvor de skrev navnet på de fire de ønsket som styremedlemmer på en lapp. Gjestene Andrès Lòpez fra Voksenopplæringsforbundet Innlandet og Tom Svellet fra Hovedutvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune fungerte som tellekorps. Styret fikk totalt tre nye medlemmer: Øystein Wangen (BandOrg) som styremedlem, og Simon Andersson Støa (NMF) og Mette Walmsnæss (Åmot kulturråd) som varamedlemmer. Jimmy Høiberget be gjenvalgt som styreleder.

Etter årsmøtet holdt Bjarne Dæhli, generalsekretær i Norsk musikkråd en informativ orientering om kulturkretser og tippemidler, før kvelden ble avsluttet med en uformell kviss om kulturlokaler i Innlandet, ledet av styremedlem Kåre Nordseth.

Protokoll fra årsmøtet

Arsmote 2024 Foto A Lopez

Bjarne Dæhli orienterer om aktuelle saker.