Nyheter  Fredag 22. september 2023

Vi trenger politikere som verdsetter kultur

Kjære nyvalgte politiker i Innlandet! Når du ble valgt inn ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg, fikk du et ærefult oppdrag: Du ble valgt til å forme fremtiden for Innlandet og de som jobber og bor her. En viktig del av dette oppdraget er kulturlivet.

Innlandet er rikt på kultur og historie, fra musikk til teater, kunst og litteratur, og kulturarven vår er mangfoldig og verdifull. Kultur gir liv til samfunnet vårt, beriker våre liv og hjelper oss med å forstå hvem vi er. Den skaper fellesskap og identitet, og er en kilde til stolthet. Den har også dyp innvirkning på menneskers livskvalitet og helse, og sammenhengen mellom deltakelse i kulturlivet og forbedret helse er veldokumentert. Kulturen gir trøst i tøffe tider, inspirasjon i hverdagen og en følelse av fellesskap, samtidig som den gir rom for glede og refleksjon.

Skal vi ivareta og utvikle kulturlivet i Innlandet, trenger vi politikere som forstår dets betydning. Kultur er ikke bare en estetisk nytelse; den er også en økonomisk motor. Kulturen trekker turister, styrker lokalt næringsliv og gir arbeidsplasser. Det er på tide at kultur blir anerkjent som en investering, ikke bare som en utgiftspost. Sterke kulturmiljøer er nøkkelen til å skape gode lokalsamfunn. Deltar man i kulturelle aktiviteter, bygges bånd med andre mennesker. Dette skaper tilhørighet og trivsel, og det er med på å gjøre lokalsamfunnene til livlige og attraktive steder å bo. Hvordan er kulturens tilstand i din kommune? Hvem lever av kultur – som musiker eller kunstner? Hva slags kulturtilbud finnes – for amatører og frivillige? For publikummere? Hvordan står det til med kulturskolen, hvordan er forholdene lagt til rette for både elever og kulturskolelærere? Hvordan er tilstanden på kulturlokalene?

For å realisere potensialet kulturen har, står kulturlivet i Innlandet overfor flere utfordringer. Kultur er en viktig bærebjelke i samfunnet, men lider ofte av mangel på midler. Kulturorganisasjoner, kunstnere og kulturutøvere har stadig utfordringer med begrensede midler, og det er på tide å innse at kultursektoren ikke kan blomstre på dugnadsarbeid. Økt finansiering er avgjørende for å støtte og utvikle kulturen, og sikrer at kulturen i Innlandet får den støtten den fortjener.

Samtidig er det en annen utfordring som må håndteres: Mangelen på egnede øvings- og framføringslokaler. Hvert år legges tusenvis av øvingstimer ned i musikklivet alene, men dessverre er fire av fem lokaler som brukes til musikk lite egnet for slik bruk. Mange finner et rom og tar til takke med det de får, men det blir ikke et øvingsrom bare fordi det er et rom å øve i. Gode og egnede lokaler skaper kvalitet, trivsel, bidrar til rekruttering og er gode for helsen. Hvordan står dette til i din kommune? Hva sier brukerne selv? Og hva med resten av kulturlivet – har de tilgang til egnede rom for å utøve sin aktivitet?

Vi vet at du er dedikert til å gjøre en god jobb for våre lokalsamfunn og regionen som helhet. I din valgperiode ber vi deg om å prioritere kulturlivet i kommunen din. Sett av midler og ressurser for å skape bedre fasiliteter for våre kulturutøvere, og støtt opp om ditt lokale kulturliv. Kjære politiker, lykke til med de neste årene. Vi trenger gode og engasjerte kulturpolitikere!

Eirin Lien (daglig leder) og Jimmy Høiberget (styreleder)