Nyheter  Fredag 18. desember 2020

Viktig avklaring om Krisepakke 3

Da forskriften for tildeling av midler fra krisepakke 3 kom fra Lotteri- og stiftelsestilsynet i midten av oktober, ble det umiddelbart tatt initiativ til en avklaring rundt et svært sentrale punkt. Og nå er avklaringen kommet.

Vi tok opp saken med tilsynet på initiativ fra Korpsnett Norge. Avklaringen gjaldt spørsmålet om hva som skjer med korps og andre lag, som allerede har mottatt støtte på bakgrunn av tidligere inntektsbortfall, men som har tapt ytterligere inntekter i etterkant. Og da spesielt for de som ikke har tapt nok etter forrige rundte til å nå opp til grensen på 25000,- kroner på nytt.

Konklusjonen fra Lotteri- og stiftelsestilsynet er:

"Organisasjoner som har mottatt kompensasjon under tidligere krisepakker, men som isolert sett for krisepakke 3 har inntektsbortfall under 25 000,- kan også søke."

På nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet (se lenker) under "Spørsmål og svar" står det blant annet:

"Organisasjoner som har mottatt kompensasjon under tidligere krisepakker og som i krisepakke 3 isolert sett ikke har søknadsbeløp over 25 000,- må ved innsending av søknad føre opp det samlede inntektsbortfallet for perioden 12. mars til 31. desember 2020 for å få dette med i beregningsgrunnlaget."

Inne på spørsmål og svar-siden er det også eksempler på hvordan dette skal gjøres i praksis.

Denne presiseringen fra Lotteri- og stiftelsestilsynet er svært gledelig, og kan utgjøre et viktig ekstratilskudd for mange korps og andre lag og foreninger.

NB: Dessverre hjelper ikke dette lag og foreninger som til nå ikke har hatt et samlet netto inntektstap over 25 000,- kroner, selv om Krisepakke 3 gjelder hele perioden fra den første nedstengingen 12. mars og helt fram til og med 31. desember. De med tap under 25 000,- kroner kommer fortsatt ikke inn i ordningen selv om organisasjonene har fremmet ønske om det ved en rekke anledninger.