Rabattavtale for kursdeltakere i Hedmark

Gjennom en samarbeidsavtale med Kulturkort for ungdom kan ungdommer mellom 13-21 år som deltar på et kurs/opplæringsaktivitet få rabatt på kursavgiften. Ordningen er begrenset til kurs som arrangeres av lokale lag i Hedmark, og som er godkjent av studieforbundet laget er medlem av.

Avtalen gir 20% rabatt på kursavgift, med tak/øvre grense på kr. 500 i halvåret pr. deltaker. NB! Ordningen er avgrenset til enkelte kulturemner (se tabellen under).

Ordningen fungerer slik:

  1. Ungdommer som ønsker dette tilbudet, må bestille kulturkort her: https://kulturkorthedmark.no/bestill/
  2. Laget gir kortinnehaverne rabatt på kursavgiften, og sender inn oppgave over hvem som har fått rabatt til VOFO Innlandet.

Hva er kulturkortet?

Kulturkortet gjelder for alle ungdommer i Hedmark i alderen 13 – 21 år (fra og med det året du fyller 13 og ut året du er 21).

Kulturkortet for ungdom i Hedmark gir deg rabatt på forskjellige kulturtilbud i hele fylket! Med kortet får du blant annet rabatt på kino, festivaler, teater, museum, fotball- og ishockeykamper, og mye mer.

Med kulturkortet vil vi gjøre det enklere for deg som ungdom å benytte deg av kulturtilbudene i Hedmark. Vi jobber hele tiden med å lage nye avtaler slik at kortet skal gjelde for så mange arrangement som mulig og dekke mange ulike kulturformer.

Kulturkortet drives av Hedmark fylkeskommune, og Ungdommens Fylkesting var den viktigste pådriveren for at ordningen skulle prøves ut i Hedmark.

Les mer om kulturkortet her

Deltakere på kurs i disse emnene er de som kan benytte seg av denne ordningen

Emne Emne
Dans Metall
Elektronisk og grafisk design Musikk
Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk Musikkteori
Filosofi Samspill
Folkedans Sang, vokalmusikk og kor
Formingsfag Scenografi
Foto Teater, revy og drama
Historie Tegning, maling, grafikk
Instruktør-, trener- og lederutdanning Tekstil
Instrumentalopplæring Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner
Keramikk Tre
Kostymer, design Andre estetiske fag
Kunst og kultur Andre humanistiske fag
Kunsthåndverk Andre håndverksfag
Litteratur

Registeringsskjema for kulturkortrabatt

Lag som er medlem av Musikkens studieforbund, kan benytte skjemaet nedenfor til denne registreringen, som gjøres etterskuddsvis hvert halvår/semester. VOFO Innlandet administrerer refusjonen til de lokale lagene.

Lokale lag og kursarrangører fyller ut skjemaet nedenfor to ganger i året. Frister: 1. mai for vårsemesteret og 1. desember for høstsemesteret.

For utbetaling av refusjonen.

Sett inn kurs-ID, slik det står i søknadsportalen for opplæringstilskudd for det aktuelle semesteret. Gjelder kursavgiften flere kurs, skill numrene med semikolon (;)

Eksempel: 210845 Ungdomskoret Brage - vår 2022 - felles.

I grunnlaget skal kun kursavgift/kontingent som gjelder opplæring være med, trekk fra eventuell andel til forsikring, instrument-/uniformsleie eller reiser.

Laget får refundert 20 % av grunnlaget, begrenset oppad til <500 kr pr. UngINN-kortinnehaver pr. semester.

Følg dette oppsettet: Fullt navn, fødselsår, adresse, postnummer og sted - skill hver person med linjeskift (viktig for registreringen videre).

Summer beløpet for alle deltakerne listet i feltet over. Vær sikker på at det stemmer før du sender inn.