Kulturrådet: Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger

Publiseringsstøtten for musikkinnspillinger har som formål å øke kjennskapen til og formidlingen av musikk fra Norge, og skal bidra til å opprettholde en bred produksjon av kvalitetsutgivelser.

Ordningen har løpende søknadsfrist.

Hva kan få støtte

  • Det kan søkes om støtte til nye utgivelser av musikk med musikere som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge og/eller opphavsmenn som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge.
  • Utgivelser i albumformatet, her forstått som utgivelser med varighet på minimum 25 minutter og med cover (fysisk og/eller digitalt). Eventuelle søknader på bakgrunn av utgivelser med kortere varighet må særskilt begrunnes.
  • Utgivelsen må være publisert og finnes alminnelig tilgjengelig, primært nettdistribuert (f.eks. i Wimp, Spotify, Beat, Musikkonline, iTunes etc.), eller eventuelt på fysisk format.
  • Støtte som gis fra ordningen er for 2013 fastsatt til kr 90 000 pr utgivelse.

Hvem kan søke

Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke, men det oppfordres til at ansvarlig utgiver står som søker. Det forutsettes at søker har organisasjonsnummer.Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte fra prosjekter/tiltak som støttes av Kulturrådet.

Andre kriterier

Utgivelsen det søkes støtte til må allerede være utgitt og tilgjengelig. Ordningen har løpende frist. Vi oppfordrer søkere til å søke fortløpende så snart utgivelsen er klar. Utvalgets søknadsbehandling foregår fire ganger i året. Det vurderes et stort antall utgivelser og det er en stor fordel i arbeidet med ordningen at tilfanget av søknader i så stor grad som mulig fordeles jevnt utover i året og følger utgivelsestakten i bransjen.

Les mer