Trafo: Pengestøtte for unge kunstnere

Trafo gir inntil 10 000,- i pengestøtte til kreative og kunstneriske prosjekter. Dette er et tilbud til deg som er i gang med en ide, et prosjekt eller workshop som du ønsker å utvikle og gjennomføre.

Hva kan jeg få støtte til?

 • Leie av lokale (utstillingslokale, en scene, prøvelokale, fotostudio, location osv.)
 • Leie av utstyr (kamera, lydutstyr, lydstudio osv.)
 • Innkjøp av tjenester (trykk, fotograf, lydtekniker, studiotid, en workshopholder osv.)
 • Materialer (maling, lerret, rammer, scenografi osv.)
 • Eller andre prosjektutgifter

Se prosjektene som har fått støtte fra Trafo tidligere.

Krav

For å søke pengestøtte må du/dere oppfylle følgende krav:

 • Du/dere må være mellom 16 og 22 år.
 • Vi gir kun ren prosjektstøtte, med den originale, kunstneriske idé som utgangspunkt.
 • Kun enkeltpersoner og ad hoc-grupperinger kan søke. Foreninger, organisasjoner o.a. kan ikke søke.
 • Innkjøp av utstyr og software støttes som regel ikke.
 • Reiseutgifter støttes som regel ikke.
 • Prosjekter som er en del av egen utdanning støttes ikke.
 • Vi støtter ikke honorar eller lønn til prosjektsøker.
 • Maksimal søknadssum er kr 10 000,-

Dette må du vite

 • Det er ny søknadsfrist den første dagen i hver partallsmåned.
 • Svar gis innen 3 uker etter søknadsfristen.
 • Søknader som ikke faller innenfor andre offentlige støtteordninger vil som regel bli prioritert.
 • Når det gjelder søknader om utstyr og innspilling innenfor lyd, oppfordrer vi dere til å søke Frifond musikk og/eller Musikkutstyrsordningen.

Les mer og søk her