Nyheter  Torsdag 18. juni 2020

Egenmelding ved sykefravær - nå tilbake til «normalen»

I forbindelse med Covid-19-utbruddet ble det innført midlertidige regler for egenmelding ved sykefravær. Fra 1. juni gjelder de samme egenmeldingsreglene som tidligere.

Med bakgrunn i dagens smittesituasjon og rapporter om kapasitet i helsetjenestene, har Arbeids- og sosialdepartementet fjernet retten til utvidet egenmelding. Fra 1. juni kan du ikke lenger bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet, som har vært mulig siden 16. mars. Det gjelder også Covid-19 relatert fravær. Arbeidsgiver kan fortsatt velge å gi rett til å bruke egenmelding de første 16 dagene, men fra 1. juni er ikke arbeidsgiver lenger pålagt å godta dette.