Nyheter  Mandag 16. januar 2023

Endelig myldrer det i musikklivet igjen

Etter to pandemiår begynner aktiviteten i musikklivet å komme i gang igjen. Her er tre av de mange prosjektene som fikk støtte gjennom Frifond restart i 2022.

Vefsn Unge Strykere: 25-årsjubileum med Drømmekonsert

– Jeg er kjempespent, sier 7 år gamle Clara.

Hun skal straks spille minikonsert for kommunestyret i Vefsn på fiolinen hun fikk av morfaren sin, som også var fiolinist. Den har hun spilt på i hele tre og et halvt år, og nå er den med henne som en trofast venn når 25-årsjubileet til Vefsn Unge Strykere skal markeres, med en hel liten festival bestående av flere samarbeidskonserter og selve Drømmekonserten i Mosjøen kulturhus.

Vefsn Unge Strykere ble etablert i 1997 for å gi barn og unge et skikkelig samspillstilbud. De ferskeste musikantene er ofte helt nede i barnehagealder, og får dermed en tidlig start på musikkdrømmen.

– Skal vi få sving på greiene må vi starte tidlig, sier dirigent Trond Wika til Helgelendingen.

Skjermbilde 2023 01 13 kl 10 11 36

Vefsn Unge Strykere feirer 25-årsjubileum med Drømmekonsert.

Under pandemien opplevde Vefsn Unge Strykere at det var utfordrende å drive aktiv rekruttering av nye medlemmer. Derfor hadde jubileumsfestivalen i november spesielt fokus på konserter og aktiviteter for barn og unge som kunne tenke seg å begynne å spille et instrument sammen med andre.

Tilskudd fra Frifond restart, den ekstraordinære støtteordningen som hadde som formål å hjelpe musikklivet i gang igjen etter pandemien, gjorde det mulig å engasjere tidligere medlemmer som nå er profesjonelle utøvere og pedagoger til å medvirke på jubileet.

– Det var til stor inspirasjon for de yngste medlemmene i orkesteret og løftet konsertopplevelsen for publikum på alle konsertene, sier dirigent Trond Wika.

Vefsn Unge Strykere er tilsluttet De Unges Orkesterforbund (UNOF), en av Norsk musikkråds medlemsorganisasjoner, og har til formål å vekke og stimulere interessen for musikk ved å bidra til å utvikle varige, positive og berikende fritidsaktiviteter, gi anledning til å spille sammen i orkester under kyndig ledelse og gi opplæring i orkesterspill til alle som ønsker dette. Vefsn Unge Strykere står blant annet bak Klassisk Scene og Toppenkurset.

Oslofjord Brass: Nye verktøy i kassen med gruppeprøver

Et annet ensemble som har fått merke effektene av pandemien er Oslofjord Brass. Det å ikke kunne ha fysiske øvelser med de musikalske og sosiale verdiene det medfører, gikk utover både spilleglede og kvalitet for brassbandets 33 medlemmer.

– To år med pandemi stjal mye verdifull øvingstid og sosiale arenaer fra medlemmene, og det musikalske har dessverre lidd på grunn av dette, sier styreleder Guro Skullerud.

Midler fra Frifond restart ga Oslofjord Brass muligheten til å tilby medlemmene sine en inspirerende øvelse med profesjonelle musikere, i form av gruppeprøver i begynnelsen av oktober.

På gruppeprøvene jobbet Oslofjord Brass med verktøy for å utvikle seg som enkeltmusikere, grupper og korps som helhet. Korpset ble delt inn i seks instrumentgrupper med ulike spesialiserte instruktører. Slik fikk alle hjelp til instrumentspesifikke utfordringer, og hver gruppe ble enda med samspilt. Denne typen fokusert øving ga korpset ny øvingsglede og fornyet engasjement, og det å ha eksterne instruktører ga deltakerne et nytt perspektiv på hvordan de øver.

– Dette bidrar verdifullt til videre arbeid i korpset, sier Skullerud.

Oslofjord Brass 1

Oslofjord Brass spiller på et nasjonalt elitenivå, og har som mål å holde gode og varierte konserter som utfordrer musikerne til å yte sitt beste.

Skullerud sier de har fått gode tilbakemeldinger på at slike prøver er nyttige, og at denne erfaringen har gitt dem verktøy for å kunne gjennomføre lignende prøver på egen hånd i fremtiden.

– Helt spesifikt bidro også gruppeprøvene til at vi kom på 5. plass i konkurransen Siddis Brass i Stavanger, og vi tar med oss den gode følelsen vi hadde etter fremførelsen vår inn i videre arbeid med konserter og prosjekter i Oslo-området, sier Skullerud.

Oslofjord Brass er en god blanding av musikkstudenter, musikkpedagoger, musikere og dyktige amatørmusikere fra hele landet. Korpset spiller på et nasjonalt elitenivå, og har som mål å holde gode og varierte konserter som utfordrer musikerne til å yte sitt beste. Oslofjord Brass er organisert under Norges Musikkorps Forbund.

Ungdomskoret Infinity: Wings, en sommerkonsert

Etter en vanskelig periode med pandemi, korøvelser på Teams og lite fysiske konsertprosjekter, ble våren 2022 en stor opptur for Ungdomskoret Infinity, det nyeste tilskuddet til kormiljøet i Åssiden kirke. Allerede i februar arrangerte koret teaterkonsert basert på sanger fra musikalen Hamilton, med profesjonell medvirkning på både den musikalske og den teaterfaglige siden.

For å følge opp dette gode arbeidet og holde trykket oppe hos ivrige sangere, arrangerte koret med støtte fra Frifond restart sommerkonserten Wings i juni. Her presenterte koret utvalgte poplåter og gospelsanger – en stor andel utvalgt av sangerne selv – arrangert for ungdomskor og band av artisten Kristin Minde. Frifond restart-midlene gjorde det også mulig å hyre inn profesjonelle lydteknikere og musikere for å bidra til konsertopplevelsen.

– Ungdom som bruker sin fritid på sang og musikk trenger oppfølging av dyktige fagfolk og prosjekter der det virkelig er noe å strekke seg etter, på samme måte som i idrettslivet, sier Dag Kaspersen, sokneprest i Åssiden kirke.

Ungdom som bruker sin fritid på sang og musikk trenger oppfølging av dyktige fagfolk og prosjekter der det virkelig er noe å strekke seg etter, på samme måte som i idrettslivet

Dag Kaspersen (Ungdomskoret Infinity)

– Vi har sett hvor motiverende og utviklende dette er for unge som arbeider seriøst med sang.

Uten støtten hadde den økonomiske risikoen blitt for stor, og koret hadde måttet kutte både i band og lydpakke.

– Støtten fra Norsk musikkråd var avgjørende, sier Kaspersen.

Ungdomskoret Infinity Wings

Våren og sommeren 2022 ble en stor opptur for Ungdomskoret Infinity.

Han forteller videre at konserten ble en flott opplevelse for publikum, og til stor inspirasjon og glede for ungdommene i Infinity som imponerte både som kor, solister og dansere.

– Nå vil vi bygge videre på gleden og stoltheten blant sangerne etter konserten, sier Kaspersen.

Infinity Ungdomskor er Drammen International Gospel Choirs ungdomsavdeling, og består av 16 ungdommer fra 15-19 år som satser seriøst på rytmisk musikk som pop, soul, musikal og gospel. Infinity Ungdomskor er via Drammen International Gospel Choir medlem av Norges Korforbund.

Norsk musikkråds tilskuddsordninger er nå åpne for søknader!