Nyheter  Fredag 13. mars 2020

Når det Norge har kjært vakler

Dette er dramatiske dager for oss alle. Mennesker frykter for helsen, aksjekursene stuper og bedrifter vakler. Musikk- og kultursektoren er i en krise vi knapt har opplevd før.

Bjorgulv Vinje Borgundvaag

Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd.

Dugnaden regjeringen ber om er et felles ansvar. Vi må alle stille opp for våre nærmeste, og for samfunnet. Musikken kan gi oss kraft både nå og senere – hvis vi tar vare på musikklivet.

For musikk-Norge betyr coronaviruset stengte dører og tomme saler – i en bransje som allerede har svært lave marginer. Både profesjonelle og frivillige aktører rammes hardt. Ting vi i Norge har tatt som en selvfølge står reelt i fare for å bli borte i overskuelig framtid, om vi ikke inkluderes i krisepakkene våre politikere nå jobber med.

Norsk musikkråd
samler hele musikk-frivilligheten. Våre 35 medlemsorganisasjoner, som organiserer kor, korps, band, orkestre og konsertarrangører, vil få store tap når inntekter blir borte fordi arrangementer må avlyses, mens utgiftene består.

Norsk musikkråds arrangører har en svært krevende situasjon. Halvparten av norske artisters omsetning kommer fra konserter. Omsetningen har økt, men over seks av ti konserter går fortsatt med underskudd, under fem prosent går i null, og om lag tre av ti går med overskudd. Så støtten fra frivillige og offentlige bidragsytere er allerede helt avgjørende.

I Norge går det frivillige og det profesjonelle
kulturlivet hånd i hånd også i hverdagen. Kultur-frivilligheten er en stor oppdragsgiver for frilansere, som både er dirigenter, instruktører og artister når våre lag øver og konserterer. Honorarer til musikere og lokalleie må dekkes, selv om inntektene uteblir. Svært mange av kulturarbeiderne er selvstendig næringsdrivende med liten annen økonomisk trygghet enn avtaleboken. Vedvarer dagens situasjon kan det bli få arrangementer, og lite til mat på bordet fremover for musikere, dirigenter og instruktører, også etter at pandemien er over og normale tilstander gjenopprettet.

Kultur-frivilligheten selv drives ikke av penger. Våre medlemmer er lykkelige også når budsjettet går i null. Det er noe annet og større enn økonomisk overskudd som kan gå tapt, selve ryggraden for den frivillige innsatsen som skaper noen av samfunnets viktigste verdier. Vår aktivitet fremmer livskvalitet og god helse, bidrar til en bærekraftig livsstil og reduserer ulikhet gjennom sosial inkludering.

Musikken betyr mye
i hverdagen. Like mange deltar på en kulturfestival som på et idrettsarrangement som utøver, og omtrent like mange kan spille et instrument som andelen som er med i et idrettslag. Å spille og synge gir livsglede og økt livskvalitet, Musikk som organisert fritidsaktivitet gir mestringsopplevelser, selvrespekt og sosial tilhørighet. Det er dette som nå står på spill.

Skal vi fortsette å levere gode kulturtilbud til barn og unge og holde konserter og forestillinger i mange sjangre etter at pandemien er over, trenger vi hjelp. Vi skal ta vår del av dugnaden for å komme oss trygt gjennom unntakstilstanden, men vi er helt prisgitt at Regjeringen stiller opp og gjør sin del også for kulturlivet.

Kulturkrisepakken må inkludere
hele kulturlivet, også det frivillige, for å sikre at vi kan fortsette å skape musikkglede over hele landet når koronasituasjonen har roet seg. Gode fritidsaktiviteter for barn og unge er en verdi vi ikke må miste.

Musikken knytter oss sammen, den har en ekstremt viktig funksjon i et trygt og sunt samfunn. For Norsk musikkråd handler det ikke bare om de neste ukene og månedene, men om fremtiden til norsk musikkliv.


Innlegget ble først publisert på dagbladet.no

Temaside om koronaviruset