Nyheter  Tirsdag 13. april 2021

Norsk musikkråd har blitt medlem i MUSIK I NORDEN

I møte 25. mars vedtok styret i Norsk musikkråd å søke medlemskap i MUSIK I NORDEN. Der ble Norsk musikkråd mottatt med åpne armer og stor begeistring.

Min2

MUSIK I NORDEN (MIN) kan bli en god arena for utvikling av Norsk musikkråds internasjonale engasjement. Gjennom MIN vil Norsk musikkråd (NMR) i større grad få både kjennskap til og invitasjoner til det som skjer innen frivillig musikkliv i Norden. På 90-tallet var NMR i betydelig grad involvert i nordisk samarbeid, noe som løste ut flere større prosjekter.

Vi tror at NMRs medlemsmangfold kan bidra til å styrke MIN som representant for større sjangerbredde, styrke MINs arbeid med prosjekter på tvers av sjangergrensene, og sikre større representativitet og legitimitet i kontakten med nordiske bevilgende myndigheter. Norsk musikkråds arbeid med akustikk og musikklokaler er også en god «eksportartikkel». Norsk musikkråd presenterte arbeidet på en nordisk konferanse i Stockholm i mars 2018. MIN var medarrangør.

Om MUSIK I NORDEN

MIN er en samarbeids- og paraplyorganisasjon for frivillig musikkliv i Norden. Målet er å styrke og utvikle det nordiske samarbeidet på området. MINs geografiske nedslagsfelt er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island, samt de selvstyrende områdene Færøyene, Grønland og Åland. Området er altså Norden i tradisjonell forstand, men man har planer om å utvikle samarbeid med de baltiske landene.

MIN ønsker å være en sterk faktor på høyeste politiske nivå, og arbeide for å få innflytelse på nordisk kulturpolitikk innen frivillig musikkliv. I dag er det store forskjeller på de ulike landenes bidragssystem på området. MIN samler inn de respektive lands mål for og bidrag til frivillig musikkliv, og sammenstiller disse. Kunnskapen formidles til kulturministrene i de nordiske landene.

MIN ser det også som sin oppgave å være koordinator for allerede eksisterende prosjekter, og løfte disse til nordisk nivå gjennom samarbeid. Forskning og deling av forskningsresultater står også sentralt. MIN samarbeider bl a med Nordisk Vidensenter for Amatørmusik.

MIN vil videre arbeide for sjangeroverskridende prosjekter mellom de ulike musikkformene, og bidra til at flere nordiske paraplyorganisasjoner etableres.

MIN samarbeider med andre amatørkulturorganisasjoner som støtter den kulturvirksomheten som frivillig musikkliv representerer.

MIN arrangerer årlig konferanser for erfaringsutveksling og kompetanseheving.

Organisasjon

MIN er medlem i:

 • Foreningen Norden
 • Amateo – The European Network for Active Participation in Cultural Activities

Kun nordiske paraplyorganisasjoner kan bli fullverdige medlemmer i MIN. Nasjonale organisasjoner for frivillig musikkliv kan bli assosierte medlemmer.

Fullverdige medlemmer i MIN:

 • Nordisk Orkestermusik Union (NOMU)
 • Nordiska Arbetarsånger- och Musikförbundet (NASOM)

Assosierte medlemmer i MIN:

 • Landsgardeforeningen
 • Danske folkekor
 • Finlands Svenska Damkörsförbund
 • Dansk Sanger-Forbund
 • Amatørernes Kunst og Kultursamråd
 • Finlands Svenska Sång och Musikförbund
 • Foreningen Orkester Norden
 • Danske Orkesterdirigenter
 • Norsk musikkråd

Styremedlem Rita Hirsum Lystad i NMR sitter også i styret i MIN.

Les mer om MUSIK I NORDEN her: www.musikinorden.dk

Statgar2017 1

Styret i MUSIK I NORDEN.