Rammeavtaler med TONO

Medlemmer i Norsk musikkråd kan benytte seg av avtalen for å betale vederlag til komponister og tekstforfattere, slik at de kan fortsette å utgi musikk.

Informasjon om betaling av vederlag og rapportering under rammeavtalene til Norsk musikkråd finner du her.

TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge på vegne av norske og internasjonale rettighetshaverne. Det som betales inn til TONO blir viderefordelt til de komponister og tekstforfatter som er medlem av TONO, slik at de kan fortsette å utgi musikk.

Det frivillige musikklivet har hatt rammeavtaler med TONO siden 90-tallet. Avtalen gir lagene rett til fremføring (lisensiering) og betaling av vederlag for fremføring av musikkverk som TONO forvalter for sine medlemmer. Det ble etablert en ny avtale i 2009, og denne ble reforhandlet for utøverlag fra 1. januar 2018 og for arrangørlag fra 1. januar 2019. Som følge av covid-19 ble avtalene satt på pause i første halvår 2021, men er nå reetablert og gjeldende for perioden 1. juli - 31. desember 2021.

Rammeavtaler fra 1. juli 2021

Avtalen gir fremføringsrett til alle konserter som arrangeres av utøverlag og arrangørlag i de organisasjonene som er omfattet. Rammeavtalen innebærer at TONO fakturerer Norsk musikkråd for hele beløpet, som viderefakturerer dette til organisasjonene i avtalen. For større konserter og arrangementer som ikke er omfattet av avtalen (som for eksempel festivaler) er det TONOs standardpriser som gjelder, eventuelt at det inngås en egen tilleggsavtale.

For konserter som er avholdt i perioden 1. januar - 30. juni 2021 må hver enkelt konsert meldes inn til TONO.

Musikken som fremføres må rapporteres

En forutsetning for rammeavtalene er at det enkelte medlemslag rapporterer direkte til TONO hvilken musikk som blir fremført. Dette er nødvendig for at avregningen mellom rettighetshaverne skal være korrekt. Du er pliktig til å rapportere for alle offentlige konserter hvor medlemslaget (lokallaget) er arrangør. Rapportene skal sendes fortløpende til TONO. Husk å opplys om hvilken organisasjon det gjelder og at medlemslaget er tilknyttet rammeavtalen til Norsk musikkråd.

Spørsmål? Kontakt oss!

Hold oss gjerne informert dersom det oppleves uklarheter i hvordan avtalen skal praktiseres eller dere har andre tilbakemeldinger til oss.

Spørsmål om rammeavtalene kan rettes til tono@musikk.no