Historiske spel

Ordningen for historiske spel tildeles gjennom Kulturdepartementets disponering av overskuddet til Norsk tipping. I 2018 utgjorde dette 3,4 millioner.

Tilskuddsordningen skal både bistå til utvikling av nye spel og sikre kontinuitet for etablerte spel. Spelaktiviteten skal inngå som et ledd i å styrke kulturaktiviteten og egenidentiteten i lokalsamfunnet. Spelaktiviteten skal inkludere og stimulere til bred deltakelse fra alle grupper, særlig barn og unge.

Aktørene i spelet skal være amatører eller det deltar både amatører og profesjonelle utøvere. Det skal skal være forankret i lokalt kulturliv og kan spilles både utendørs og innendørs, men må ha en tematisk tilknytning til spillstedet.

Målgruppe: Privatpersoner, virksomheter og offentlige institusjoner.

Norsk kulturråd forvalter tilskuddsordningen.

Les mer

Gulatingsparken

Gulatingsparken