Lokale musikkråd

De lokale musikkrådene er en åpen og inkluderende samarbeidsarena, og arbeider utfra lokale behov

  • for bedre innflytelse lokalt

  • for bedre samordning av arrangementer og aktiviteter

  • for bedre tilskudd fra det offentlige

  • for bedre lokaler til øving og konserter

  • noen steder er de også konsert- og kursarrangører

  • i noen kommuner er rådene utvidet til kulturråd

Lenke til ressursside for de lokale musikkrådene - se her...

For å få ditt lokale musikkråd på nettet - ta kontakt med oss

For tida er det aktive lokale musikkråd i mange kommuner i regionen - og der det ikke er aktivitet, pågår det flere steder initiativer for å starte opp igjen.

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Innlandet musikkråd
Telefon: 400 36 425
E-post: innlandet@musikk.no

Torggata 100, 2317 HAMAR
(Hamar kulturhus)

VIS KONTAKTSKJEMA