Hefte 7: Gammel dansemusikk fra nordre Follo

Hefte nr. 7 i serien "Tradisjonsmusikk fra Akershus og omegn" innholder hele 28 dansemelodier fra Ski, Oppegård og bygdetradisjonen nord i Follo. Det har de siste årene vokst fram en ny bevissthet rundt dansetradisjonene fra dette området, og vi er glade for å kunne presentere notemateriale slik at enda flere kan spille den musikken som ligger til grunn for de lokale dansene. Vi har har i arbeidet hatt stor nytte av årbøkene til Follo Historielag og nettsidene til Ski historielag. Notene i heftet er hovedsakelg par-danser som polka, polkett, mazurka, reinlender og vals.

Vi har denne gangen også tatt med en del bilder, tegninger og ikke minst litt faktainformasjon knyttet til den enkelte melodien. Her er det litt om hvor vi har funnet noten, om det er etter en gammel innspilling og andre kommentarer i forbindelse med melodien.

En stor takk til Spelemannslaget De frilynde som tok initiativ til heftet, og til Nordre Follo musikkråd som har gitt økonomisk tilskudd til utgivelsen av noteheftet.

Det er med stor glede jeg kan fortelle at det de siste årene har vokst fram en ny bevissthet rundt de gamle dansetradisjonene og tradisjonsmusikken i Follo.

Dette er mye takket være lokale pådrivere og aktører som gjennom mangeårig entusiasme og virke har holdt bygdetradisjonene i Follo innen folkemusikk og gammeldans i hevd gjennom aktiv bruk av musikken og dansen. Musikk- og danseutøvelsen er og har vært til glede for lagene selv og sine tilhørere, men har også vært til inspirasjon for yngre generasjoner. Frivillige lag og organisasjoner som Spelemannslaget De frilynde og Folkedanslaget Springar´n har i mange år sørget for levende danse- og musikkglede i lokalsamfunnet. Follo Gammeldans Ensemble under ledelse av Kathleen Brevik og Enebakk spelemannslag bør også nevnes.

En viktig fellesnevner for lagene nevnt over, er deres spesielle interesse for de lokale musikk- og dansetradisjonene. Å bruke lokalt forankret musikk er verdifullt av flere årsaker. Musikken er selvsagt verdifull i seg selv, men også som lokal kulturarv. Kunnskapen rundt kildene, om spelemennene og deres virke og stand gir en tidskoloritt fra en annen tid, og minner oss om samfunnets ulike sosiale inndelinger og klasser på 1800- og 1900-tallet. Bygdemusikkens historiske og geografiske forankring til
nærmiljøet, med historier om folk som levde i lokalsamfunnet i Follo i tidligere tider, kan gi en opplevelse av lokal identitet og tilhørighet. Å kjenne sin bygds historie kan være en viktig og verdifull ressurs for både store og små i vår moderne tid.

Se innholdsfortegnelsen i MuseScore

 1. Polkett spilt av Karl og August Hokholt
 2. Mazurka spilt av Hokholt-karene
 3. Reinlender spilt av Ole Hansen Dal
 4. Oberstløyntnant Ingiers storvals
 5. Polka
 6. Masurka fra Frogn
 7. Prestens vals i Esberg
 8. Rogsrud-Reinlender
 9. Gammel Mazurka
 10. Frysjuhall-Polka
 11. Vals etter Karl Sperbund
 12. Polka
 13. Vals etter Tömte
 14. Siggerud-Reinlender, Knudsen
 15. Kavalleri-Polka
 16. «Bryggern» Vals
 17. Polka, Karl Berg
 18. Polka, Dahl
 19. Reinländer. Davidsen
 20. Firetur etter Tömte
 21. «Ho Anne Marie Bakken» etter Olaf Kristiansen
 22. «Je var på dans her en lørdagskveld» etter Olaf Kristiansen
 23. «Så spinner ho mor på rokken sin» etter Olaf Kristiansen
 24. «Vals No. 8» fra «Enebak musikforenings notebok»
 25. «Polka til Enebaks Musikforening No. 33» fra «Enebak musikforenings notebok»
 26. Reinlender etter Christian Mærli (På låven sitter nissen)
 27. Springdans etter Axel Depuis nr. 1
 28. Springdans etter Axel Depuis nr. 2

Hefte 7: Gammel dansemusikk fra Nordre Follo. Last ned her (uten omslag):