Tenk deg en verden uten .....

"Norsk Standard" ble etablert i 1923, og feirer 100 år i år. Totalt finnes det ca 16.000 "norske standarder" vedtatt av Standard Norge. I sitt jubileumsskrift trekkes det fram 10 standarder, og vi er stolte av at en av disse er NS 8178 fra 2014: "Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse".

2023 Standard Norge 100 ar

(innholdet i artikkelen er i stor grad hentet fra jubileumsskriftet etter avtale med Standard Norge)
Standarder er viktige i dagens samfunn. Det er standarder som gjør at skruen passer inn i mutteren, nøkkelen i låsen, arket i skriveren og konvolutten, og at komfyren har samme høyde som resten av kjøkkeninnredningen. Det er standarder som har gjort det mulig å binde hele verden sammen på internett.

Utvikling av nasjonale og internasjonale standarder er et møysommelig arbeid med store krav til presisjon, faglighet og omforent enighet. Arbeidet styres ikke av staten, men skjer i samarbeid med en lang rekke fagmiljøer, bransjeorganisasjoner, interesseorganisasjoner, offentlige organer med mer. En standard er i utgangspunktet frivillig å bruke, men blir obligatorisk dersom den vises til i lov eller forskrift eller nedfelt i en kontrakt.

Huskonsert Opus 82 klarinettensemble i Sandvika videregående skole

Huskonsert Opus 82 klarinettensemble i Sandvika videregående skole

Musikkromstandarden - et godt eksempel

NS 8178:2014 ble valgt ut som en av av over 16.000 standarder som godt eksempel på en standard.
Les oppslaget i jubileumsheftet her (gjengitt med tillatelse av Standard Norge).

"Historien bak" NS 8178:2014 var at Norsk musikkråd sammen med Norges ledende akustikere alt i mange år hadde utviklet elementer som kunne danne grunnlaget for en standard for hvilke akustiske kriterier som burde legges til grunn for et vellykket musikkrom. Etter en konferanse i Norsk akustisk Selskap høsten 2011 kom ideen om at det kunne - og burde - videreutvikles til en "Norsk Standard". Behovet var uomtvistelig, musikklivet, akustikere og offentligheten var enige om at dette var en god ide, og slik kom arbeidet i gang. Standard Norge sørget for prosjektledelse og en bredt sammensatt arbeidsgruppe - som jobbet i 3 år før standarden så sitt lys i 2014 som "Norsk Standard NS 8178:2014 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse".

15 celler akustikkfigur

Standarden deler rommene inn i 15 kategorier ut fra ensemblets størrelse og de tre ulike lydkategoiene (lydsvak akustisk musikk, lydsterk akustisk musikk og forsterket musikk.

Behovene innen hver romtype varierer, standarden beskriver hovedkriteriene for hver romtype.

- NS 8178 skal legges til grunn ved nybygg og rehabilitering av rom som brukes til musikkformål

Etter utgivelsen i 2014 ble standarden raskt tatt i bruk. Musikklivet gjorde en kjempejobb med å spre kunnskap om standarden og akustikere tok den raskt i bruk. Norsk musikkråd anbefalte kommunene å ta den i bruk, og mange kommuner vedtok raskt at "NS 8178 skal legges til grunn ved nybygg og rehabilitering av rom som brukes til musikkformål".

Internasjonalt fantes det ingen kjente tilsvarende standarder. NS 8178:2014 ble derfor raskt oversatt til engelsk og det var stor interesse for standarden i mange land. Etter hvert ble det så stor interesse at Standard Norge bestemte seg for å prøve å utvikle en internasjonal standard på bakgrunn av NS 8178. I 2018 nedsatte ISO (den internasjonale standardiseringsorganisasjonen) en arbeidsgruppe for å utvikle en ISO-standard om musikkøverom. Jon G. Olsen (daglig leder i Akershus musikkråd) ble valgt som leder for ekspertgruppen, som ble ferdig med sitt arbeid i 2021 - den internasjonale standarden ble hetende "ISO 23591 Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces".

Tone Wilhelmsen Troen fikk overlevert den nye standarden

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen fikk overrakt standarden fra administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Det er ikke så ofte en norsk standard danner grunnlaget for en ISO-standard, og alle de viktigste prinsippene i NS 8178:2014 er videreført og videreutviklet i ISO 23591-standarden. Vi må se dette som en fjær i hatten for det norske miljøet som sto bak NS 8178, ikke minst Norsk musikkråd, det norske akustikkmiøjøet og Standard Norge.

At standarden har fått stor oppmerksomhet ble bl.a. vist ved lanseringsarrangementet 22. september 2021. Det var daværende stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen som fikk standarden overrakt, og rekken av gratulanter var stor, bl.a. Tonje Brenna (daværende fylkesrådsleder i Akershus), Victoria Liedbergius (president i Europiean Music Counsil), Bjørgulv Borgundvaag (styreleder Norsk musikkråd), Hans Ole Rian (forbundsleder i Creo) og Øystein Vidar Strand (direktør i Kulturtanken).

se oppslaget og videroer fra lanseringen her

Forhistorien, utviklingen, spredning og bruk av NS 8178:2014 er et godt eksempel på hvordan en standard kan bli til og den nytten man kan ha av en standard. Når brukermiljøer (musikklivet, organisasjoner og musiker), fagmiljøene (akustikere), offentlige miljøer (kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige instanser), tilskuddsforvaltere (Kulturrom) og andre samles om å utvikle og bruke en standard kan standarden ha stor nytte. NS 8178:2014 ble også videreutviklet til en ISO-standard og slik sett fått betydning også ut over Norges grenser.