ÅRSMELDINGER FOR AKERSHUS MUSIKKRÅD

Akershus musikkråd har to-årige årsmøteperioder, og årsmeldingene følger de samme periodene.

LES årsmeldingen for 2022

LES årsmeldingen for 2021

LES årsmeldingen for 2020

Last ned årsmeldinger som pdf-dokumenter: