Pandefri - registrer og søk støtte

Alle som har aktivitet i uke 38-40 (18. sept-10. okt) kan registrere sitt arrangement og søke støtte. Søknadsfristen er 12. september. Aktiviteter er f.eks. øvelser, konserter, arrangementer etc - helst med litt ekstra fokus på rekruttering. Når samfunnet åpner igjen er det viktig å tilby gode aktiviteter på kveldstid, både til barn, unge, voksne og eldre. BLI MED OG MARKER PANDEFRI. Se nettsiden pandefri.no for mer info.

Pandefri er kampanjen for gjenåpning av frivillige lag og foreninger i Viken. Bak står musikkrådene, idrettskretsen, teaterrårdet, barne- og ungdomsorganisasjonene, friluftsorganisasjonene, Viken fylkeskommune m.fl. Se pandefri.no.

Det er mange gjenåpningskampanjer for tiden, og kanskje litt forvirrende. PANDEFRI er Viken sin satsing, og det er satt av kr 500.000,- som man kan søke om i tilskudd (max 25.000,- pr arrangement). Tiltak som omfatter et samarbeid mellom mer enn en organisasjon (f.eks. musikk og idrett, musikk og teater, musikk og friluftsliv) blir prioritert.

Uansett, meld inn din øvelse og aktiviteter her

Se noen av de som allerede har lagt sine arrangementer:

Pandefri Risikoret
Pandefri framtun og auli
Pandefri asker kammerkor
Pandefri hvaler musikkforening
Pandefri rod og hurrod skolekorps