Konsertlokale-standard publisert !

Hva er et godt konsertlokale, og hvilke kriterier skal være oppfylt?
Det svarer den nylig publiserte NS 8178:2023 på. Den heter "Akustiske kvalitetskriterier for saler til musikkframføring" og er en revidert versjon av den "gamle" NS 8178 fra 2014. Den nye har kun fokus på konsert- og framføringslokaler og gir mange råd og nyttige momenter når man skal bygge eller rehabilitere et som som skal brukes til konserter.
NS 8178:2023 kan kjøpes HER.

2023 06 03 Koret Pa Tvers Bibl aula

Koret På Tvers i Fredrikstad Biblioteks Aula, under Norsk sangerforums landssangertreff juni 2023

Aulaen i Fredrikstad bibliotek er godt egnet som konsertlokale for lydsvak akustisk musik med inntil 280 personer. Tilstrekkelig volum, gode dimensjoner, nok takhøyde, tilpasset etterklang og ikke for mye bakgrunnsstøy.

LES MER OM DETTE på Standard Norge sine sider

I 2014 kom standarden NS 8178:2014, "Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutfoldelse." Standarden ble banerytende og har i mange år vist seg å fungere meget godt - og brukes svært ofte når man prosjekterer rom og lokaler som skal brukes til musikk. Standarden omfattet både øvings- og konsertlokaler. I 2021 ble denne erstattet av ISO-standarden NS-ISO 23591, som omfattet kun øvingslokaler. Den nye NS 8178 som nå nettopp er utgitt omfatter konsertlokaler, og er en forbedret og litt utvidet standard.

Siden den kun omfatter konsertlokaler var det mulig å bli litt mer tydelig enn i den gamle standarden. Samtidig er det aller meste beholdt, og standarden er også koordinert med den internasjonale ISO-standarden for øverom.

Hovedkriteriene er som tidligere:
Tilstrekkelig volum, god nok takhøyde og gode dimensjoner, etterklangstid tilpasset musikksjangeren og ikke for mye bakgrunnsstøy. Samtidig er det et eget kapittel om variabel akustikk og utvidede kriterier for bakgrunnsstøy som omfatter både utendørs støy, støy fra ventilasjon og andre bygningstekniske installasjoner og fra andre tekniske installasjoner og utstyr som brukes i konsertsammenheng (scenetrekk, projektorer, lyskastere etc).

Standarden er - som tidligere - delt inn etter tre musikktyper: lydsvak akustisk musikk (som strykere, kor etc), lydsterk akustisk musikk (som korps, symfoniorkester etc) og forsterket musikk (band, musikk som spilles gjennom høyttaleranlegg).

Du kan bestille konsertrom-standarden her

Nå er også norsk versjon av øveromstandarden publisert

samtidig med utgivelsen av konsertromstandarden NS8178:2023 ble også den norske versjonen av øveromstandarden, NS-ISO 23591 "Akustiske kvaliteteskriterier for rom og lokaler til musikkøving" publisert. Denne er helt identisk med den engelske versjonen som kom i desember 2021, men er i norsk språkdrakt.

Du kan bestille den norske versjonen av øveromstandarden her

STANDARD NORGE HAR LAGT UT MYE NYTTIG INFORMASJON OM MUSIKKROM

Les mer om musikkrom-standardene her