Hefte 3: 20 springdanser og 10 hallinger

Dette er tredje heftet i serien Tradisjonsmusikk fra Akershus og omegn og inneholder et utvalg av bygdedansene springdans og halling brukt i fylket de siste 200 år. En stor del av slåttene i dette heftet er hentet fra Anders Heyerdahl sin notesamling «Norske Danse og Slaatter for Violin optegnede efter gamle Spillemænd fra 1856 til 1861», som i sin tid ble gitt ut på Oluf By’s Musikforlag i Kristiania.

Det er med dette heftet gjort et forsøk på å gi et lite innblikk i hvor rikt utvalg det faktisk er av hallinger og springdanser i Akershus.

Akershus musikkråd og Akershus fylkeskommune gjorde på åttitallet et svært viktig arbeid med å gjøre opptak av gamle spellmenn og kvinner rundt om i fylket. Disse opptakene er digitalisert og ligger på nettet til fri bruk, og transkripsjon av dette materialet er i gang. I dette heftet er det gjort med Springdans 9, 12, 13, 16, 17, 19, 20. Vi har her tatt med 20 springdanser og 10 hallinger, og det er med glede vi kan si at det finnes enda mer! Noe som vel ikke levner noen tvil om at det også har vært en levende dansetradisjon rundt på bygdene av også disse dansene.

Innhold - se i Musescore

Springdanser

 1. «Heile Høland», A. Heyerdahl
 2. «Homla», A. Heyerdahl
 3. Tværpipe Springdans fra Urskog, A. Heyerdahl
 4. Maliserknut-springdansen, A. Heyerdahl
 5. Brudedansen fra gammel tid i Urskog, A. Heyerdahl
 6. Springdans fra Høland, A. Heyerdahl
 7. Springdans etter Wergelandsgutten, etter Hans Borgersen
 8. Springdans fra Hadeland
 9. Springdans etter Daniel Sveen, Løten
 10. Springdans etter Hans Bakstad, Eidsvoll
 11. På Skansen, springdans etter Oscar Hellne, Romerike
 12. Springdans etter Per Fossheim, Nes
 13. Springdans etter Andreas Nordskaug, Follo
 14. Springdans I etter Axel Depuis, Ås (også i hefte 7 nr 27)
 15. Springdans II etter Axel Depuis, Ås (også i hefte 7 nr 28)
 16. Springdans I av Martin Soot, Aurskog
 17. Springdans II av Martin Soot, Aurskog
 18. Paals-Dans, fra Hans Nielsen Balteruds nodebog
 19. Polsslått etter Christian Mærli, Enebakk
 20. Springar etter Christian Mærli, Enebakk

Hallinger

 1. Mestertyven Arve Brakars Halling, Aurskog
 2. Halling etter Arve Svendsen Brakar, Aurskog
 3. Halling fra Urskog, A. Heyerdahl
 4. Fanshallingen fra Urskog, A. Heyerdahl
 5. Halling med Tværtak, A. Heyerdahl
 6. Soot-hallingen fra Aremark, A. Heyerdahl
 7. Halling I fra Aurskog, nedtegnet av Lindeman
 8. Halling II fra Aurskog, nedtegnet av Lindeman
 9. Halling etter Christian Mærli, Enebakk
 10. Halling etter Hans Bakstad, Eidsvoll

Hefte 3: 20 Springdanser og 10 hallinger [fra Akershus]. Last ned her: