ISO-standard - lanseringsarrangement

Akershus musikkråd og Standard Norge inviterer til storslått markering 28. september for å lansere den nye internasjonale standarden for musikkøverom, NS-ISO 23591. Standarden er utarbeidet med bakgrunn i en nasjonal Norsk Standard.

I Stock 471349770 1100x300

Tid: tirsdag 28. september kl. 0930-1130
Sted: Frogner skole- og kultursenter, Lillestrøm (gangavstand fra Frogner stasjon)
Det vil være mulig å følge lanseringen som webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)
.

Med på å markere lanseringen er bl.a. Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, som får overrakt standarden ved starten av arrangementet. Videre deltar fylkesråd Tonje Brenna, president i European Music Council Victoria Liedbergius, styreleder i Norsk musikkråd Bjørgulv Borgundvåg, forbundsleder Hans Ole Rian fra Creo og direktør i Kulturtanken Øysten Vidar Strand.

Prosjektleder for utviklingen av standarden, Jon G. Olsen fra Akershus musikkråd vil presentere de viktigste sidene ved standarden.

Mer egnede øvingsrom

Det er i dag ca. 500 000 musikkutøvere i Norge, både profesjonelle og amatører. Mange utøvere opplever dårlige lydforhold både for øving og til konserter, og det bygges øvingsrom og konsertsaler uten at det stilles krav til lydforhold.

I 2014 kom standarden NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse, for å sikre bedre lokaler til bruk for sang og musikk. Standarden fikk raskt internasjonal oppmerksomhet, og flere land tok den i bruk. Blant annet ble NS 8178 brukt i planleggingen av det nye musikkonservatoriet i Melbourne. (les mer om den internasjonale interessen for NS 8178 og Norsk akustikkstandard - internasjonal suksess).

Fra norsk til internasjonal standard

Den store interessen medførte at det ble foreslått å legge den norske standarden til grunn for en tilsvarende internasjonal (ISO) standard. Arbeidet ble en realitet. Under norsk ledelse har vi nå fått en internasjonal standard som også er planlagt å bli Norsk Standard.

Denne nye standarden, NS-ISO 23591 Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces, er nå ferdig og vi inviterer til lanseringsmøte i Norge 28. september.

Standarden skal være et nyttig verktøy for musikere, planleggere, arkitekter og entreprenører, kommuner og andre som ønsker å skape gode lydforhold i nye og eksisterende musikkøverom.

Program, mer informasjon og påmelding for å se stream fra arrangementet.

Designelement bolger farge smal2

Fakta

NS-ISO 23591 Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces

 • Publisert i september 2021
 • Bygger på Norsk Standard, NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse
 • Leder for det internasjonale standardiseringsprosjektet Jon G. Olsen, Akershus musikkråd
 • Hovedkonklusjoner
  • Forskjellige musikkgrupper og gruppestørrelse har ulike behov
  • Det skilles mellom tre typer musikk: lydsvak akustisk musikk, lydsterk akustisk musikk og forsterket musikk
  • Det skilles mellom fire romstørrelser: Individuelle øveceller og øverom for små, mellomstore og store musikkgrupper. I tillegg komme flerbrukslokaler, bl.a. rom for både øving og framføring
  • Hovedkriteriene er volum, gulvareal, takhøyde, romgeometri, akustisk behandling, etterklangstid og bakgrunnsstøy
  • Dersom et rom skal brukes til forskjellige formål, er det behov for varierbar akustikk
 • Hvorfor ISO-standard om øverom for musikk? Egnede øverom gir
  • bedre musikk-kvalitet
  • bedre trivsel og arbeidsmiljø
  • økt rekruttering
 • Mange rom brukes til musikk
  • Over 1 million øverom for kor i Europa, enda flere for instrumentmusikk
  • I Norge over 10 000 rom brukes til musikk hver uke

Kontaktinformasjon: Jon G. Olsen (leder av ISOs arbeidsgruppe og daglig leder Akershus musikkråd, jon.olsen@musikk.no, tlf. 917 78 776