Romerike Arbeidersangerforbund

Romerike arbeidersangerforbund har arbeidersangerkorene på Romerike som medlemmer. Organisasjonen har bl.a. fellesseminar på programmet, og har flere ganger vært vertskap for landsomfattende arbeidersangerkor-festivaler. Medlemskorene er Strømmen Damekor , Strømmen Korforening, og Lillestrøm Mannskor. For nærmere opplysninger se organisasjonens egne nettsider, https://www.romerikekor.org/.