Hefte 8: Feleslåtter og sanger fra Aurskog

Hefte 8 består av deler av repertoaret i prosjektet "Hey, Hey, Heyerdahl" ved Norges Musikkhøgskole våren 2018 og festforestillingen «Dans, ropte fela til Anders Heyerdahl» i november 2018 - ytterpunktene hundreårs-markering av Anders Heyerdahl som gikk bort i 1918. I tillegg til repertoar fra disse prosjetnene har vi tatt med sanger og slåtter innsamlet av Anders Heyerdahl. De fleste sangene er hentet fra originalnedtegningene «Folkeviser samlede i Urskaug 1853», bearbeidet av Ludvig M. Lindeman for sang og klaver og trykket i «Ældre og nyere Norske Fjeldmelodier». I heftet er det også flere melodier fra «14 hallinger og springdanser fra Urskog i nedre Romerige» som Lindeman trolig har fått tak i via Anders Videre har vi også tatt med noen slåtter og en sang fra Anders Heyerdahls utgivelse «Norske Danse og Slaatter for Violin» (1856 –1861).

Vi vil takke NMH ved Steinar Ofsdal og kulturavdelingen i Aurskog-Høland kommune ved Gabi Valentien for svært godt samarbeid i gjennomføringen av disse to prosjektene. I forbindelse med utarbeidelsen av dette noteheftet ønsker vi i tillegg å rette en stor takk til følgende personer for god hjelp og rådgivning: Astrid Nora Ressem ved Nasjonalbiblioteket, John Ole Morken, Olav Sæta og Per Anders Buen Garnås. Takk også til Richard Morgan og Jo Asgeir Lie for deres fine bidrag med nye arrangementer. Da gjenstår det bare å oppfordre alle til å ta i bruk denne toneskatten fra Aurskog; spill og syng og viderefør kulturarven til nye generasjoner. Riktig god fornøyelse!

Se innholdsfortegnelsen i MuseScore

 1. Halling nr. 3
 2. Halling nr. 4
 3. Halling nr. 9
 4. Halling nr. 10
 5. Halling nr. 12
 6. Halling nr. 13
 7. Halling nr. 14 - Halling nr 14, variant b
 8. Springdans av Møllargutten nr. 6 - variant b
 9. Springdans nr. 7
 10. Springdans nr. 8
 11. Bryllupsmarsch i Urskog
 12. Springdans efter P. Gunhildrud
 13. Militær Marsch
 14. Langbergslaatten
 15. Tomas Klukkulaaten efter Haugfolk - variant b
 16. Lyalaat efter Knut Tohn i Hallingdal - variant b
 17. Springdans fra Hedalen
 18. Guitar-Serenade
 19. Nissespel av Aasmund Olavsson Vinje, historien bak
 20. Huldrevise
 21. Mestertyven Arve Brakars Halling
 22. Fingubben
 23. Purka
 24. Vakker er du og vakker er je
 25. Målfrid min Frue
 26. Gjæstebudet
 27. Folkevise

Hefte 8: Feleslåtter og sanger fra Aurskog. Last ned her: